Logo Kurier Iławski

wejście
jedynka Kuriera
CZYTAJ
opinie, felietony
kogel-mogel
CENNIK
ogłoszenia drobne
ogłoszenia modułowe
szukaj
FORUM

ogłoszenia modułowe
Przetarg. Sprzedaż działek gruntu
Sprzedaż działki z budynkiem
Praca w markecie „BIEDRONKA”: sprzedawca & kasjer
Sprzedaż działki pod zabudowę mieszkaniową
Praca: prezes zarządu spółdzielni
Życzenia: Spółdzielnia „Praca”
Życzenia: Gmina Biskupiec
Życzenia: Miasto i Gmina Kisielice
Życzenia: Gmina Lubawa
Życzenia: Miasto i Gmina Susz
Życzenia: Gmina Iława
Życzenia: Miasto Iława
Komornik. Licytacja nieruchomości 23.05
Komornik. Licytacja nieruchomości 30.05
Auto-Części Woźnicki: OPONY, OPONY!
Praca: technolog-konstruktor
Komornik. Licytacja nieruchomości 16.04
Praca: MURARZE
Komornik. Licytacja nieruchomości 9.05
Komornik. Licytacje nieruchomości 14.05
Więcej...

ogłoszenia modułowe

2019-05-08

Sprzedaż działki z budynkiem


wyciąg z ogłoszenia o przetargu


BURMISTRZ KISIELIC

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Kisielice1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: w Sądzie Rejonowym w Iławie, V Wydział Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr EL1I/00045323/4.

2. Położenie i opis nieruchomości: KISIELICE, ul. Kolejowa, działka nr 551/25 o pow. 0,2453 ha. Działka gruntu zabudowana budynkiem wagi z częścią socjalną. Część terenu o powierzchni 901 m2 jest przedmiotem najmu zawartego z dwoma podmiotami z terminem obowiązywania do dnia 24 czerwca 2025 r.

3. Cena wywoławcza wynosi 69 500,00 zł netto, wymagane wadium 6 950,00 zł. Do wylicytowanej w wyniku przetargu ceny zostanie doliczony należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu przetargu, która wynosi 23%.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kisielicach w sali konferencyjnej.

5. Warunkiem udziału w przetargu jest: wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 6 950,00 zł na rachunek Urzędu Miejskiego w Kisielicach nr 38 8320 0005 0040 0031 2000 0580 najpóźniej na trzy dni przed przetargiem tj. do dnia 27 maja 2019 r. Wpłaty wadium należy dokonać odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 27 maja 2019 r. wpłata była na koncie urzędu pod rygorem odmowy udziału w przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu.

6. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kisielicach ul. Daszyńskiego 5, opublikowane na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń na terenie miasta Kisielice.

7. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Kisielicach, pokój nr 7, tel. (55) 278-55-07, e-mail: nieruchomosci@kisielice.pl


BURMISTRZ KISIELIC / - / Rafał Ryszczuk
OGŁOSZENIE: A/2019/05/19/02

  2019-05-08  

Na skutek postanowienia sądu
komentowanie zostało wyłączone (tymczasowo).
Zapraszamy na moderowane FORUM
Wróć   Góra strony
123736088


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

wejście | jedynka Kuriera | CZYTAJ | opinie, felietony | kogel-mogel | CENNIK | ogłoszenia drobne | ogłoszenia modułowe
szukaj | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2019 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.