Logo Kurier Iławski

wejście
jedynka Kuriera
CZYTAJ
opinie
CENNIK
ogłoszenia drobne
ogłoszenia modułowe
szukaj
FORUM

ogłoszenia modułowe
IKEA: nauka i praca operatora maszyny drzewnej
Problemy z drogami oddechowymi?
Komornik sądowy. Licytacje nieruchomości (5)
Stradomno, Szymbark. Zmiany planu zagospodarowania
Otwarto przebudowaną ważną drogę Nowa Wieś – Kamień Duży
Auto-Części Woźnicki: AKUMULATORY
Auto-Części Woźnicki: OPONY, OPONY!
Szkoła Językowa British School: Program LIBRUS
Praca: dziennikarz
Praca: dziennikarz sportowy
Praca: przedstawiciel ds. reklamy
Radca Prawny JOANNA WACŁAWSKA
Kancelaria Księgowa SKARBÓWKA
Więcej...

ogłoszenia modułowe

2020-02-05

Komornik sądowy. Licytacje nieruchomości (5)


KOMORNIK SĄDOWY
przy Sądzie Rejonowym w Iławie
Piotr Staruk, prowadzący kancelarię
w Iławie przy ul. Wojska Polskiego 6c/6,
tel. (89) 648-38-54

podaje do publicznej wiadomości, że
w NOWEJ SIEDZIBIE Sądu Rejonowego
w Iławie przy ul. Kopernika 4 B odbędzie się
LICYTACJA NIERUCHOMOŚCIdnia 26.02.2020 r. (środa) sala A 203

09:45 - niezabudowanej działki rolnej nr 61 o powierzchni 7,5500 ha wydzielonej z nieruchomości dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1I/00010564/1 położonej w Wałdykach, gm. Lubawa

cena oszacowania 586 218,00 zł
cena wywołania na I licytacji 439 663,50 zł


10:00 – nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Konopnickiej 1/36 stanowiącej prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 38,73 m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00023839/4

cena oszacowania 155 527,00 zł
cena wywołania na I licytacji 116 645,25 zł


10:15 – nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 29/80 stanowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 51,00 m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00054415/2

cena oszacowania 150 557,00 zł
cena wywołania na I licytacji 112 917,75 zł


dnia 27.02.2020 r. (czwartek) sala A 236

10:15 - nieruchomości położonej w Adamowie, gmina Susz składającej się z 4 działek gruntu o numerach 35/10, 35/13, 35/14 i 35/15 o łącznej powierzchni 0,5310 ha, zabudowanej 4 budynkami – dawnej stacji paliw (57,54 m2), budynkiem gospodarczym (8,61 m2), budynkiem myjni (238,24 m2) oraz budynkiem administracyjnym (137,66 m2), dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o nr EL1I/00043583/0

cena oszacowania 914 920,00 zł
cena wywołania na II licytacji 609 946,67 zł


dnia 03.03.2020 r. (wtorek) sala A 206

09:10 – nieruchomości położonej w Tuszewie 72, gm. Lubawa stanowiącej działkę gruntu nr 37/2 o powierzchni 8,8065 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni 59,61 m2, stodołą drewnianą o powierzchni 138,94 m2, budynkiem gospodarczym o powierzchni 67,62 m2, budynkiem chlewni o powierzchni 144,56 m2, oraz plantacją truskawek o powierzchni 0,6000 ha (nawadniana), dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00012523/6

cena oszacowania 924 648,00 zł
cena wywołania na II licytacji 616 432,00 zł


09:40 - nieruchomości położonej we wsi Frednowy, gm. Iława składającej się z niezabudowanej działki gruntu nr 264/2 o powierzchni 0,1571, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1I/00047831/2 oraz udziału o wielkości 1/4 w niezabudowanej działce gruntu nr 264/7 (droga) o powierzchni 0,1736 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1I/00047832/9.
Nieruchomość EL1I/00047831/2 obciążona jest nieodpłatną i na czas nieokreślony służebnością przesyłu na rzecz Energa-Operator w Gdańsku, Oddział w Olsztynie.

cena oszacowania 45 578,00 zł
cena wywołania na I licytacji 34 183,50 zł


dnia 05.03.2020 r. (czwartek) sala A 236

10:00 - niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kamieniu Dużym, gmina Iława na działce nr 61/4 o powierzchni 0,1266 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00053772/5

cena oszacowania 73 099,00 zł
cena wywołania na II licytacji 48 732,67 zł


dnia 06.03.2020 r. (piątek) sala A 203

13:00 - niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w Nowej Wsi, gmina Iława na działce nr 273 o powierzchni 2,7400 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00008188/4

cena oszacowania 84 100,00 zł
cena wywołania na I licytacji 63 075,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania nieruchomości co najmniej na 1 dzień przed terminem licytacji (decyduje data wpływu rękojmi na konto lub kasy komornika) w gotówce lub na konto komornika Bank PeKaO S.A. I/O Iława: 59 1240 1604 1111 0000 1390 8508.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA!
Nabywca nieruchomości na licytacji publicznej, jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% ceny nabycia.
  2020-02-05  

Z komentarzami zapraszamy
na moderowane FORUM
Wróć   Góra strony
128051946


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

wejście | jedynka Kuriera | CZYTAJ | opinie | CENNIK | ogłoszenia drobne | ogłoszenia modułowe | szukaj
FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2020 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.