Logo Kurier Iławski

wejście
jedynka Kuriera
CZYTAJ
opinie, felietony
kogel-mogel
CENNIK
ogłoszenia drobne
ogłoszenia modułowe
szukaj
FORUM

ogłoszenia modułowe
Fryzjera zatrudnię
Opony! Opony! Opony!
Iława. Koncert zespołu ENEJ
LOTNICZA MAJÓWKA. Iława 2018
Iława. Sprzedaż działek. Licytacja
Praca: dziennikarz
Gmina Lubawa wyróżniona w skali kraju
Galeria Życzeń Wielkanocnych
Komornik: licytacja 25 kwietnia
Komornik: licytacja 05 kwietnia
Gmina Iława. Sprzedaż działki Dół
Gmina Zalewo. Sprzedaż działki Dobrzyki
Miasto Iława. Sprzedaż działek
AUTO-CZĘŚCI WOŹNICKI. Nowy dojazd
Akumulatory. Taniej się nie da
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Iławy
Komornik: licytacja 7 marca
Kijewski: meble na wymiar
Praca: dziennikarz sportowy
Praca: przedstawiciel ds. reklamy
Więcej...

ogłoszenia modułowe

2018-03-14

Komornik: licytacja 05 kwietnia


KOMORNIK SĄDOWY
przy Sądzie Rejonowym w Iławie
Piotr Staruk, prowadzący kancelarię w Iławie
przy ul. Wojska Polskiego 6c/6, tel. (89) 648-38-54

podaje do publicznej wiadomości,
że w dniu 5 kwietnia 2018 r. (czwartek)
w nowej siedzibie Sądu Rejonowego w Iławie
przy ul. Kopernika 4B (sala A206, I piętro)
odbędzie się licytacja następujących
nieruchomości oraz praw:


godz. 10.00
– prawa własności do nieruchomości położonej w Lubawie, przy ul. Polnej 2 stanowiącej działkę gruntu nr 42 o powierzchni 2,0646 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym (p.u. 435,59 m²), kurnikiem nr 1 (p.u. 1046,19 m²), kurnikiem nr 2 (pu 986,58 m²) wraz z częścią socjalno-gospodarczą (318,39 m²), budynkiem gospodarczym nr 1 - garaż (p.u. 48,42 m²), stodołą z wiatą (142,90 m²), budynkiem gospodarczym nr 2 (129,58 m²), budynkiem gospodarczym nr 3 (4,27 m²) oraz garażem blaszanym (14,67 m², dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą nr EL1I/00018711/3 należącą do ŁUKASZA MACIĄGA.

cena oszacowania 2 413 949,00 zł
cena wywołania na I licytacji 1 810 462,00 zł


godz. 10.10
– prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 63/7 o powierzchni 0,4478 ha położonej w Rudzienicach, gm. Iława, wraz z prawem własności budynku produkcyjno-magazynowego z częścią administracyjną o powierzchni użytkowej 932 m² dla którego Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą nr EL1I/00044022/7 należącego do KAMILI MICHALSKIEJ.

cena oszacowania 483 000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 362 250,00 zł


godz. 10.20
– lokalu mieszkalnego o powierzchni 64,00 m² położonego w Lubawie, przy ul. Piaskowej 26A/20 dla którego Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą o nr EL1I/00025715/3 należącego do BARBARY KISIEL.

cena oszacowania 127.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 95.250,00 zł


godz. 10.30
– spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni 47,91 m² położonego w Iławie przy ul. 1 Maja 29/18, dla którego Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą nr EL1I/00053075/9 należącego do MARCINA WIŚNIEWSKIEGO.

cena oszacowania 145.864,00 zł
cena wywołania na I licytacji 109 398,00 zł


godz. 10.35
– nieruchomości położonej w Wądołach 2/2, gm. Susz. stanowiącej działkę gruntu nr 17/3 o powierzchni 0,1306 ha zabudowaną 1/2 budynku mieszkalnego o powierzchni 65 m², z przynależną 1/2 budynku gospodarczego, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą nr KW EL1I/00036194/4 należącą do KAZIMIERZA DZIKA.

cena oszacowania 33.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 24.750,00 zł


godz. 10.40
– nieruchomości stanowiącą niezabudowaną działkę gruntu nr 99/5 położoną w Szałkowie, gm. Iława o powierzchni 0,3815 ha, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą nr EL1I/00048761/7 należącą do MARIOLI BOGDAŃSKIEJ-JACKOWSKIEJ i JAKUBA WITOLDA JACKOWSKIEGO.

cena oszacowania 343 274,00 zł
cena wywołania na I licytacji 257 456,00 zł


godz. 10.45
– nieruchomości położonej w Różnowie 6, gm. Susz. stanowiącej 2 działki gruntu: nr 114/1 oraz 125/3 o łącznej powierzchni 0,1526 ha zabudowaną częścią budynku mieszkalnego o powierzchni 59 m² oraz częścią budynku gospodarczego o pwierzchni 69 m², dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą nr KW EL1I/00033616/8 należącą do GABRIELA i MARIANNY DYBICH.

cena oszacowania 97 400,00 zł
cena wywołania na I licytacji 73 050,00 zł


godz. 10.50
– nieruchomości stanowiącą niezabudowaną działkę nr 247/6 położoną w Nowej Wsi, gm. Iława o powierzchni 0,1600 ha, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą nr EL1I/00017997/4 należącą do GABRIELA i MARIANNY DYBICH.

cena oszacowania 49 000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 36 750,00 zł


godz. 11.00
– lokalu mieszkalnego o powierzchni 80,19 m², położonego w Ząbrowie 38/1, gm. Iława wraz z udziałem w gruncie w działce nr 168/8 wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku gospodarczym o powierzchni użytkowej 62,17 m², dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą nr KW EL1I/000430052/9 należącą do uczestników ŁUKASZA i AGNIESZKI GAŁECKICH. Nieruchomość jest obciążona prawem dożywocia na rzecz dłużnika Grzegorza Mieczławskiego.

cena oszacowania 17 578,00 zł
cena wywołania na I licytacji 13 184,00 zł


godz. 11.05
– nieruchomości stanowiącą niezabudowaną działkę rolną nr 360/2 położoną w Tuszewie 58A, gm. Lubawa o powierzchni 0,0731 ha, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą nr EL1I/00027223/1 należącą do TADEUSZA KRUCZKIEWICZA i JANINY KRUCZKIEWICZ.

cena oszacowania 3 085,00 zł
cena wywołania na I licytacji 2 314,00 zł


godz. 11.10
– nieruchomości położonej w Rożentalu 69A, gm. Lubawa stanowiącej działkę gruntu nr 322/2 o powierzchni 0,0400 ha, zabudowaną domem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 55,37 m² oraz kotłownią (13,64 m²), garażem (12,15 m²), budynkiem gospodarczym z przybudówkami (62 m²), dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą nr EL1I/00011566/2 należącą do MARCINA DUSZY.

cena oszacowania 182 363,00 zł
cena wywołania na I licytacji 136 772,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania nieruchomości co najmniej na 1 dzień przed terminem licytacji (decyduje data wpływu rękojmi na konto lub kasy komornika) w gotówce lub na konto komornika:

Bank PeKaO S.A. I/O Iława
59 1240 1604 1111 0000 1390 8508
.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA! Nabywca nieruchomości na licytacji publicznej, jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% ceny nabycia.OGŁOSZENIE ZLECONE PRZEZ KANCELARIĘ KOMORNIKA: A/2018/03/11/04.

  2018-03-14  

Z komentarzami zapraszamy na forum
Wróć   Góra strony
116220562


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

wejście | jedynka Kuriera | CZYTAJ | opinie, felietony | kogel-mogel | CENNIK | ogłoszenia drobne | ogłoszenia modułowe
szukaj | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2018 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.