Logo Kurier Iławski

wejście
jedynka Kuriera
CZYTAJ
opinie, felietony
kogel-mogel
CENNIK
ogłoszenia drobne
ogłoszenia modułowe
szukaj
FORUM

ogłoszenia modułowe
Przetarg. Sprzedaż działek gruntu
Sprzedaż działki z budynkiem
Praca w markecie „BIEDRONKA”: sprzedawca & kasjer
Sprzedaż działki pod zabudowę mieszkaniową
Praca: prezes zarządu spółdzielni
Życzenia: Spółdzielnia „Praca”
Życzenia: Gmina Biskupiec
Życzenia: Miasto i Gmina Kisielice
Życzenia: Gmina Lubawa
Życzenia: Miasto i Gmina Susz
Życzenia: Gmina Iława
Życzenia: Miasto Iława
Komornik. Licytacja nieruchomości 23.05
Komornik. Licytacja nieruchomości 30.05
Auto-Części Woźnicki: OPONY, OPONY!
Praca: technolog-konstruktor
Komornik. Licytacja nieruchomości 16.04
Praca: MURARZE
Komornik. Licytacja nieruchomości 9.05
Komornik. Licytacje nieruchomości 14.05
Więcej...

ogłoszenia modułowe

2019-03-20

Komornik. Licytacja nieruchomości 9.05
KOMORNIK SĄDOWY
przy Sądzie Rejonowym w Iławie
Maciej Garczyński, prowadzący kancelarię
w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A,
tel. 666-045-775

podaje do publicznej wiadomości, że
dnia 9.05.2019 r. (czwartek) w Sądzie Rejonowym
w Iławie przy ulicy Kopernika 4B
w sali nr A203 odbędzie się licytacja:
o godzinie 10:00
wydzielonych z nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą KW 10558/6 działek gruntu nr 116/1 i 116/2 o łącznej powierzchni 10,10 ha położonych w miejscowości Fijewo, gm Lubawa. Działki stanowią grunty orne o RIII i IV klasie bonitacji (8,20 ha) oraz inne użytki rolne. Nieruchomość stanowi własność TOMASZA LICZNERSKIEGO.

cena oszacowania 655.700,00 zł
cena wywołania na I licytacji 491.775,00 zło godzinie 10:20
nieruchomości położonej w Kisielicach przy ul. Sportowej, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 51486/9 stanowiącej lokal mieszkalny nr 12 w budynku wielorodzinnym nr 2 o powierzchni 59,94 m2 z przynależną piwnicą o powierzchni 9,80 m2. Łącznej sprzedaży podlega udział 6974/151401 w działce gruntu pod budynkiem oraz w częściach wspólnych budynku (El1I 47167/6). Nieruchomość stanowi własność ELŻBIETY SMOCZYŃSKIEJ.

cena oszacowania 135.600,00 zł
cena wywołania na II licytacji 90.400,00 zło godzinie 10:40
udziału 1/3 w spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego nr 43 w budynku wielorodzinnym nr 39 o powierzchni 47 m2 położonym w Iławie przy ul. Kościuszki. Udział stanowi własność DANIELA ZAWŁOCKIEGO.

cena oszacowania 47.667,00 zł
cena wywołania na II licytacji 31.778,00 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BGŻ BNP Paribas SA: 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 8.05.2019 r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Komornika Sądowego w terminie 7. dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00.

UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.

Sprzedaż nieruchomości rolnych (KW 10558/6) podlega ograniczeniom wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do okazania do dnia licytacji dokumentacji potwierdzającej posiadanie uprawnień do nabycia nieruchomości rolnych.OGŁOSZENIE: A/2019/03/12/05

  2019-03-20  

Na skutek postanowienia sądu
komentowanie zostało wyłączone (tymczasowo).
Zapraszamy na moderowane FORUM
Wróć   Góra strony
123735924


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

wejście | jedynka Kuriera | CZYTAJ | opinie, felietony | kogel-mogel | CENNIK | ogłoszenia drobne | ogłoszenia modułowe
szukaj | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2019 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.