Logo Kurier Iławski

wejście
jedynka Kuriera
CZYTAJ
opinie, felietony
kogel-mogel
CENNIK
ogłoszenia drobne
ogłoszenia modułowe
szukaj
FORUM

ogłoszenia modułowe
Licytacja komornicza
Praca: DORADCA KLIENTA
IKEA: Akademia Rozwoju Ucznia
Pół miliarda dla organizacji pozarządowych. Program PROO
Auto-Części Woźnicki: AKUMULATORY
Komornik. Licytacja nieruchomości 15.03
Komornik. Licytacja nieruchomości 26.02
GRATULUJĘ!
Iława. Sprzedaż mieszkania: ul. Asnyka
Komornik. Licytacja nieruchomości 7.02
Komornik. Licytacja nieruchomości 21.02
Auto-Części Woźnicki: OPONY, OPONY!
Gustaw Marek Brzezin: PODZIĘKOWANIE
Radca Prawny JOANNA WACŁAWSKA
Kancelaria Księgowa SKARBÓWKA
Więcej...

ogłoszenia modułowe

2019-01-16

Komornik. Licytacja nieruchomości 7.02
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Iławie
Maciej Garczyński prowadzący kancelarię
w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A,
tel. (89) 679-72-77, kom. 666-045-775

podaje do publicznej wiadomości, że
dnia 7.02.2019 r. (czwartek) w Sądzie Rejonowym
w Iławie przy ulicy Kopernika 4B
w sali nr A236 odbędzie się licytacja:
o godzinie 13:30
nieruchomości położonej w Kisielicach przy ul. Sportowej, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 51486/9 stanowiącej lokal mieszkalny nr 12 w budynku wielorodzinnym nr 2 o powierzchni 59,94 m2 z przynależną piwnicą o powierzchni 9,80 m2. Łącznej sprzedaży podlega udział 6974/151401 w działce gruntu pod budynkiem oraz w częściach wspólnych budynku (El1I 47167/6). Nieruchomość stanowi własność Elżbiety Smoczyńskiej.

cena oszacowania 135.600,00 zł
cena wywołania na I licytacji 101.700,00 zło godzinie 13:45
udziału 1/3 w spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego nr 43 w budynku wielorodzinnym nr 39 o powierzchni 47 m2 położonym w Iławie przy ul. Kościuszki. Udział stanowi własność Daniela Zawłockiego.

cena oszacowania 47.667,00 zł
cena wywołania na I licytacji 35.750,25 zło godzinie 14:00
nieruchomości położonej w Lubawie przy ul. Kazimierza Wielkiego, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 52185/6 stanowiącej lokal mieszkalny nr 5 w budynku wielorodzinnym nr 10 o powierzchni 37,61 m2 z przynależną piwnicą o powierzchni 6,94 m2. Łącznej sprzedaży podlega udział 218/10000 w działce gruntu pod budynkiem oraz w częściach wspólnych budynku (El1I 52185/6). Nieruchomość stanowi własność Grzegorza Mroczek.

cena oszacowania 155.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 116.250,00 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BGŻ BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 6.02.2019 r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00.

UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.OGŁOSZENIE A/2019/01/03/05

  2019-01-16  

Na skutek postanowienia sądu
komentowanie zostało wyłączone (tymczasowo).
Zapraszamy na moderowane FORUM
Wróć   Góra strony
121759530


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

wejście | jedynka Kuriera | CZYTAJ | opinie, felietony | kogel-mogel | CENNIK | ogłoszenia drobne | ogłoszenia modułowe
szukaj | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2019 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.