Logo Kurier Iławski

wejście
jedynka Kuriera
CZYTAJ
opinie, felietony
kogel-mogel
CENNIK
ogłoszenia drobne
ogłoszenia modułowe
szukaj
FORUM

ogłoszenia modułowe
Licytacja komornicza
Praca: DORADCA KLIENTA
IKEA: Akademia Rozwoju Ucznia
Pół miliarda dla organizacji pozarządowych. Program PROO
Auto-Części Woźnicki: AKUMULATORY
Komornik. Licytacja nieruchomości 15.03
Komornik. Licytacja nieruchomości 26.02
GRATULUJĘ!
Iława. Sprzedaż mieszkania: ul. Asnyka
Komornik. Licytacja nieruchomości 7.02
Komornik. Licytacja nieruchomości 21.02
Auto-Części Woźnicki: OPONY, OPONY!
Gustaw Marek Brzezin: PODZIĘKOWANIE
Radca Prawny JOANNA WACŁAWSKA
Kancelaria Księgowa SKARBÓWKA
Więcej...

ogłoszenia modułowe

2019-01-16

Komornik. Licytacja nieruchomości 21.02
KOMORNIK SĄDOWY
przy Sądzie Rejonowym w Iławie
Maciej Garczyński prowadzący kancelarię
w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A,
tel. (89) 679-72-77, kom. 666-045-775

podaje do publicznej wiadomości, że
dnia 21.02.2019 r. (czwartek) w Sądzie Rejonowym
w Iławie przy ulicy Kopernika 4B
w sali nr A206 odbędzie się licytacja:
o godzinie 12:00
nieruchomości położonej w Rudzienicach przy ul. Długiej, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 51665/8 stanowiącej lokal mieszkalny nr 2 w budynku wielorodzinnym nr 5 o powierzchni użytkowej 95,03 m2 oraz przynależne pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 103,90 m2. Łącznej sprzedaży podlega udział 694/1000 w działce gruntu nr 38/38 oraz w częściach wspólnych budynku (El1I 18609/5). Nieruchomość stanowi własność Moniki Brożek (Woźniak). Budynek w złym stanie technicznym.

cena oszacowania 33.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 24.750,00 zło godzinie 12:15
nieruchomości położonej w Lubawie przy ul. Chrobrego, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 29504/9 stanowiącej działki gruntu nr 188/91 i 188/90 o łącznej powierzchni 0,00419 ha zabudowane budynkiem mieszkalnym nr 11 o powierzchni 157,75 m2. Budynek piętrowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony. Nieruchomość stanowi własność Marii i Marka Czaplejewicz.

cena oszacowania 477.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 357.750,00 zło godzinie 12:30
nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Chopina 29, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 17057/3 stanowiącej działkę gruntu o powierzchni 0,0441 ha zabudowaną domem w zabudowie szeregowej o powierzchni użytkowej mieszkalnej 110 m2. Nieruchomość stanowi własność Zenobii Arłukowicz.

cena oszacowania 205.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 153.750,00 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BGŻ BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 20.02.2019 r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00.

UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.OGŁOSZENIE A/2019/01/03/06

  2019-01-16  

Na skutek postanowienia sądu
komentowanie zostało wyłączone (tymczasowo).
Zapraszamy na moderowane FORUM
Wróć   Góra strony
121760035


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

wejście | jedynka Kuriera | CZYTAJ | opinie, felietony | kogel-mogel | CENNIK | ogłoszenia drobne | ogłoszenia modułowe
szukaj | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2019 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.