Logo Kurier Iławski

wejście
jedynka Kuriera
CZYTAJ
opinie, felietony
kogel-mogel
CENNIK
ogłoszenia drobne
ogłoszenia modułowe
szukaj
FORUM

ogłoszenia modułowe
Przetarg. Sprzedaż działek gruntu
Sprzedaż działki z budynkiem
Praca w markecie „BIEDRONKA”: sprzedawca & kasjer
Sprzedaż działki pod zabudowę mieszkaniową
Praca: prezes zarządu spółdzielni
Życzenia: Spółdzielnia „Praca”
Życzenia: Gmina Biskupiec
Życzenia: Miasto i Gmina Kisielice
Życzenia: Gmina Lubawa
Życzenia: Miasto i Gmina Susz
Życzenia: Gmina Iława
Życzenia: Miasto Iława
Komornik. Licytacja nieruchomości 23.05
Komornik. Licytacja nieruchomości 30.05
Auto-Części Woźnicki: OPONY, OPONY!
Praca: technolog-konstruktor
Komornik. Licytacja nieruchomości 16.04
Praca: MURARZE
Komornik. Licytacja nieruchomości 9.05
Komornik. Licytacje nieruchomości 14.05
Więcej...

ogłoszenia modułowe

2019-03-27

Komornik. Licytacja nieruchomości 16.04

KOMORNIK SĄDOWY
przy Sądzie Rejonowym w Iławie
PIOTR STARUK, prowadzący kancelarię
w Iławie przy ul. Wojska Polskiego 6c/6,
tel. (89) 648-38-54

podaje do publicznej wiadomości,
że dnia 16.04.2019 r. (wtorek)
w NOWEJ SIEDZIBIE Sądu Rejonowego
w Iławie przy ul. Kopernika 4 B (sala A236)
odbędzie się licytacja:
godz. 10:00
- nieruchomości położonej w Lubawie, przy ul. Polnej 2 stanowiącej działkę gruntu nr 42 o powierzchni 2,0646 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym (powierzchnia użytkowa 435,59 m²), kurnikiem nr 1 (powierzchnia użytkowa 1046,19 m²), kurnikiem nr 2 ( powierzchnia użytkowa 986,58 m²) wraz z częścią socjalno-gospodarczą (powierzchnia użytkowa 318,39 m²), budynkiem gospodarczym nr 1 - garaż (powierzchnia użytkowa 48,42 m²), stodołą z wiatą (powierzchnia użytkowa 142,90 m²), budynkiem gospodarczym nr 2 (powierzchnia użytkowa 129,58 m²), budynkiem gospodarczym nr 3 (powierzchnia użytkowa 4,27 m²) oraz garażem blaszanym (powierzchnia użytkowa 14,67 m², dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1I/00018711/3.
Sprzedaż nieruchomości podlega ograniczeniom wynikającym z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do okazania do dnia licytacji dokumentacji potwierdzającej posiadanie uprawnień do nabycia nieruchomości rolnych.

cena oszacowania 2 413 949,00 zł
cena wywołania na I licytacji 1 810 461,75 złgodz. 10:15
- nieruchomości położonej w Matytach gm. Zalewo stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu o nr 121/6, 121/7, 121/8 i 121/9 obręb Matyty o łącznej powierzchni 1,3848ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1I/00051595/6. Przedmiotowe działki położone są na obszarze Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego oraz na obszarze Natura 2000.

cena oszacowania 549 600,00 zł
cena wywołania na I licytacji 412 200,00 złgodz. 10:30
- nieruchomości położonej przy ul. Koszarowej 15/28, gm. Susz na działce nr 4/3 stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 60,00m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o powierzchni użytkowej 5,00m2 oraz udziałem w gruncie o wielkości 6500/650121, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1I/00047428/4.

cena oszacowania 140 322,00 zł
cena wywołania na I licytacji 105 241,50 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania nieruchomości [A]co najmniej na 1 dzień przed terminem licytacji[/A] (decyduje data wpływu rękojmi na konto lub kasy komornika) w gotówce lub na konto komornika Bank PeKaO S.A. I/O Iława: 59 1240 1604 1111 0000 1390 8508.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA! Nabywca nieruchomości na licytacji publicznej, jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 % ceny nabycia.OGŁOSZENIE: A/2019/03/13/03

  2019-03-27  

Na skutek postanowienia sądu
komentowanie zostało wyłączone (tymczasowo).
Zapraszamy na moderowane FORUM
Wróć   Góra strony
123736522


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

wejście | jedynka Kuriera | CZYTAJ | opinie, felietony | kogel-mogel | CENNIK | ogłoszenia drobne | ogłoszenia modułowe
szukaj | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2019 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.