Logo Kurier Iławski

wejście
jedynka Kuriera
CZYTAJ
opinie
kogel-mogel
CENNIK
ogłoszenia drobne
ogłoszenia modułowe
szukaj
FORUM

ogłoszenia modułowe
Sprzedaż działek: Susz, ul. 11 Listopada
Komornik. Licytacja nieruchomości
Praca: opiekunka
Auto-Części Woźnicki: AKUMULATORY
Auto-Części Woźnicki: OPONY, OPONY!
Komornik. Licytacja nieruchomości
Szkoła Językowa British School: Program LIBRUS
Zamknięcie drogi Nowa Wieś – Kamień Duży
Podziękowanie za koncert pamięci Bogdana Olkowskiego
Praca: dziennikarz
Praca: dziennikarz sportowy
Radca Prawny JOANNA WACŁAWSKA
Kancelaria Księgowa SKARBÓWKA
Więcej...

ogłoszenia modułowe

2019-10-09

Komornik. Licytacja nieruchomości


KOMORNIK SĄDOWY
przy Sądzie Rejonowym w Iławie
Piotr Staruk, prowadzący kancelarię
w Iławie przy ul. Wojska Polskiego 6c/6,
tel. (89) 648-38-54

podaje do publicznej wiadomości,
że w NOWEJ SIEDZIBIE Sądu Rejonowego
w Iławie przy ul. Kopernika 4B
odbędzie się
LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI:
dnia 24.10.2019 r. (czwartek) sala A236

10:00 – udziału o wielkości ¾ w nieruchomości położonej w Kisielicach przy ul. Sienkiewicza 20, stanowiącej działkę gruntu nr 552/1, 552/2, 552/3 o powierzchni łącznej 0,3485ha zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym o powierzchni 427,41m2, budynkiem produkcyjnym o powierzchni 172,85m2 (dawniej użytkowany jako piekarnia), budynkiem gospodarczym (garaże) o powierzchni 36,06m2, garażem blaszanym o powierzchni 24,18m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00035085/0

cena oszacowania 884 916,00 zł
cena wywołania na I licytacji 663 687,00 zł


10:15 - nieruchomości położonej w Adamowie, gmina Susz składającej się z 4 działek gruntu o numerach 35/10, 35/13, 35/14 i 35/15 o łącznej powierzchni 0,5310 ha, zabudowanej 4 budynkami – dawnej stacji paliw (57,54 m2), budynkiem gospodarczym (8,61 m2), budynkiem myjni (238,24 m2) oraz budynkiem administracyjnym (137,66 m2), dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o nr EL1I/00043583/0

cena oszacowania 914 920,00 zł
cena wywołania na I licytacji 686 190,00 złdnia 29.10.2019 r. (wtorek) sala A206

09:30 – nieruchomości położonej w Tuszewie 72, gm. Lubawa stanowiącej działkę gruntu nr 37/2 o powierzchni 8,8065 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni 59,61m2, stodołą drewnianą o powierzchni 138,94m2, budynkiem gospodarczym o powierzchni 67,62m2, budynkiem chlewni o powierzchni 144,56m2, oraz plantacją truskawek o powierzchni 0,6000 ha (nawadniana), dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00012523/6

cena oszacowania 924 648,00 zł
cena wywołania na II licytacji 616 432,00 zł


09:45 – nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Okulickiego 2/39, stanowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 73,84m2 (piętro IV, pokój 1 – 19,67m2, pokój 2 – 12,00m2, pokój 3 – 11,66m2, pokój 4 – 7,00m2, kuchnia - 7,58m2, łazienka - 3,15m2, WC – 1,56m2, przedpokój – 11,22m2), dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00022691/7

cena oszacowania 213 958,00 zł
cena wywołania na II licytacji 142 638,67 zł


10:00 – nieruchomości położonej w Lubawie przy ul. Papieża Jana Pawła II 10/44, stanowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 25m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00057518/5

cena oszacowania 86 025,00 zł
cena wywołania na II licytacji 57 350,00 zł


10:15 – nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 9A/20, stanowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 27,40 m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00055465/4

cena oszacowania 123 245,00 zł
cena wywołania na I licytacji 92 433,75 złdnia 30.10.2019 r. (środa) sala A203

10:00 – nieruchomości położonej w Iławie przy ul. 1-ego Maja 13/40 stanowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 37,47 m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00054180/5

cena oszacowania 126 165,00 zł
cena wywołania na I licytacji 94 623,75 zł


10:15 – nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/11 stanowiącej prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 73,41 m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00046324/8

cena oszacowania 186 752,00 zł
cena wywołania na I licytacji 140 064,00 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania nieruchomości co najmniej na 1 dzień przed terminem licytacji (decyduje data wpływu rękojmi na konto lub kasy komornika) w gotówce lub na konto komornika Bank PeKaO S.A. I O/Iława: 59 1240 1604 1111 0000 1390 8508. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA! Nabywca nieruchomości na licytacji publicznej, jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 % ceny nabycia.OGŁOSZENIE: A/2019/10/41/06

  2019-10-09  

Z komentarzami zapraszamy
na moderowane FORUM
Wróć   Góra strony
126111693


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

wejście | jedynka Kuriera | CZYTAJ | opinie | kogel-mogel | CENNIK | ogłoszenia drobne | ogłoszenia modułowe
szukaj | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2019 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.