Logo Kurier Iławski

wejście
jedynka Kuriera
CZYTAJ
opinie
kogel-mogel
CENNIK
ogłoszenia drobne
ogłoszenia modułowe
szukaj
FORUM

ogłoszenia modułowe
Sprzedaż działek: Susz, ul. 11 Listopada
Zamknięcie drogi Nowa Wieś – Kamień Duży
Podziękowanie za koncert pamięci Bogdana Olkowskiego
Praca: dziennikarz
Praca: dziennikarz sportowy
Komornik. Licytacja nieruchomości
Auto-Części Woźnicki: AKUMULATORY
Auto-Części Woźnicki: OPONY, OPONY!
Radca Prawny JOANNA WACŁAWSKA
Kancelaria Księgowa SKARBÓWKA
Więcej...

ogłoszenia modułowe

2019-08-14

Komornik. Licytacja nieruchomości
KOMORNIK SĄDOWY
przy Sądzie Rejonowym w Iławie
Maciej Garczyński, prowadzący kancelarię
w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A,
tel. 666-045-775

podaje do publicznej wiadomości, że
dnia 4 września 2019 r. (środa) o godzinie 8:30
w Sądzie Rejonowym w Iławie
przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A236
odbędzie się licytacja:
- wydzielonej z nieruchomości położonej w Dobrzykach, gm. Zalewo, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 22653/9 działki gruntu nr 83/1 o powierzchni 0,3815 ha. Działka stanowi użytek rolny o IV klasie bonitacji. Nieruchomość stanowi własność SŁAWOMIRA ŻUKOWSKIEGO.

cena oszacowania 37.000,00 zł
cena wywołania na II licytacji 24.666,00 zł


wydzielonej z nieruchomości położonej w Dobrzykach, gm. Zalewo, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 22653/9 działki gruntu nr 84 o powierzchni 0,52 ha. Działka stanowi użytek rolny o V klasie bonitacji. Nieruchomość stanowi własność SŁAWOMIRA ŻUKOWSKIEGO.

cena oszacowania 46.000,00 zł
cena wywołania na II licytacji 30.666,00 zł


- wydzielonej z nieruchomości położonej w Dobrzykach, gm. Zalewo, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 22653/9 działki gruntu nr 103/1 o powierzchni 0,55 ha. Działka stanowi użytek rolny o IIIb klasie bonitacji. Nieruchomość stanowi własność SŁAWOMIRA ŻUKOWSKIEGO.

cena oszacowania 38.000,00 zł
cena wywołania na II licytacji 25.333,00 zł


- wydzielonej z nieruchomości położonej w Dobrzykach, gm. Zalewo, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 22653/9 działki gruntu nr 193 o powierzchni 5,11 ha. Działka stanowi użytek rolny o IIIb, IV i V klasie bonitacji. Nieruchomość stanowi własność SŁAWOMIRA ŻUKOWSKIEGO.

cena oszacowania 287.000,00 zł
cena wywołania na II licytacji 191.333,00 zł


- wydzielonej z nieruchomości położonej w Dobrzykach, gm. Zalewo, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 22653/9 działki gruntu nr 234 o powierzchni 4,5882 ha. Działka stanowi użytek rolny o klasie bonitacji IIIb. Nieruchomość stanowi własność SŁAWOMIRA ŻUKOWSKIEGO.

cena oszacowania 316.000,00 zł
cena wywołania na II licytacji 210.667,00 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 3.09.2019 r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00.

UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.OGŁOSZENIE: A/2019/08/33/02

  2019-08-14  

Wróć   Góra strony
125442498


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

wejście | jedynka Kuriera | CZYTAJ | opinie | kogel-mogel | CENNIK | ogłoszenia drobne | ogłoszenia modułowe
szukaj | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2019 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.