Logo Kurier Iławski

wejście
jedynka Kuriera
CZYTAJ
opinie, felietony
kogel-mogel
CENNIK
ogłoszenia drobne
ogłoszenia modułowe
szukaj
FORUM

ogłoszenia modułowe
Praca: dziennikarz
Praca: sprzedawca detaliczny, przedstawiciel handlowy
Praca: referent w dziale finansowo-księgowym
Komornik. Licytacja nieruchomości
Auto-Części Woźnicki: AKUMULATORY
Auto-Części Woźnicki: OPONY, OPONY!
Pół miliarda dla organizacji pozarządowych. Program PROO
Radca Prawny JOANNA WACŁAWSKA
Kancelaria Księgowa SKARBÓWKA
Więcej...

ogłoszenia modułowe

2019-06-19

Komornik. Licytacja nieruchomości
KOMORNIK SĄDOWY
przy Sądzie Rejonowym w Iławie
PIOTR STARUK, prowadzący kancelarię
w Iławie przy ul. Wojska Polskiego 6c/6,
tel. (89) 648-38-54

podaje do publicznej wiadomości,
że w NOWEJ SIEDZIBIE Sądu Rejonowego
w Iławie przy ul. Kopernika 4 B odbędzie się
LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

dnia 10. lipca 2019 r. (środa) sala A236

godz. 11:00 - nieruchomości położonej przy ul. Koszarowej 15/28 w Suszu na działce nr 4/3 stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 60,00m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o powierzchni użytkowej 5,00m2 (z udziałem w gruncie o wielkości 6500/650121cz.), dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1I/00047428/4.

cena oszacowania 140 322,00 zł
cena wywołania na II licytacji 93 548,00 zł


godz. 11:15 - nieruchomości położonej przy ul. Polnej 2 w Lubawie stanowiącej działkę gruntu nr 42 o powierzchni 2,0646 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym (powierzchnia użytkowa 435,59 m²), kurnikiem nr 1 (powierzchnia użytkowa 1046,19 m²), kurnikiem nr 2 ( powierzchnia użytkowa 986,58 m²) wraz z częścią socjalno-gospodarczą (powierzchnia użytkowa 318,39 m²), budynkiem gospodarczym nr 1 - garaż (powierzchnia użytkowa 48,42 m²), stodołą z wiatą (powierzchnia użytkowa 142,90 m²), budynkiem gospodarczym nr 2 (powierzchnia użytkowa 129,58 m²), budynkiem gospodarczym nr 3 (powierzchnia użytkowa 4,27 m²) oraz garażem blaszanym (powierzchnia użytkowa 14,67 m², dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1I/00018711/3.

cena oszacowania 2 413 949,00 zł
cena wywołania na II licytacji 1 609 299,33 zł


godz. 11:30 - nieruchomości położonej we wsi Targowisko Dolne 16/1, gm. Lubawa stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 76,70m² (wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 767/6920 cz.), dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1I/00046238/8.

cena oszacowania 43 000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 32 250,00 zł
dnia 16. lipca 2019 r. (wtorek) sala A236

godz. 10:00 - nieruchomości położonej w Byszwałdzie, gm. Lubawa stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 103/1 i 103/2 o łącznej powierzchni 1,0200ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00042262/7. Na ww. działkach możliwa jest zabudowa po uprzednim uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy.

cena oszacowania 429 420,00 zł
cena wywołania na II licytacji 286 280,00 zł


godz. 10:15 – nieruchomości położonej w Adamowie gm. Susz stanowiącej działkę gruntu nr 35/12 i 35/16 o łącznej powierzchni 0,2518ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 121,90m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00035645/4.

cena oszacowania 289 000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 216 750,00 zł


godz. 10:30 – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Bandurskiego 2/12 w Iławie o powierzchni użytkowej 46,90 m2 (4 piętro), dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00044442/7.

cena oszacowania 183 104,00 zł
cena wywołania na I licytacji 137 328,00 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania nieruchomości co najmniej na 1 dzień przed terminem licytacji (decyduje data wpływu rękojmi na konto lub kasy komornika) w gotówce lub na konto komornika Bank PeKaO S.A. I/O Iława: 59 1240 1604 1111 0000 1390 8508.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA! Nabywca nieruchomości na licytacji publicznej, jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% ceny nabycia.OGŁOSZENIE: A/2019/06/25/09

  2019-06-19  

Wróć   Góra strony
125018648


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

wejście | jedynka Kuriera | CZYTAJ | opinie, felietony | kogel-mogel | CENNIK | ogłoszenia drobne | ogłoszenia modułowe
szukaj | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2019 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.