Logo Kurier Iławski

wejście
jedynka Kuriera
CZYTAJ
opinie
kogel-mogel
CENNIK
ogłoszenia drobne
ogłoszenia modułowe
szukaj
FORUM

kogel-mogel
Wakacyjne promocje w instytucie IMAGE
Woźnicki rozmawia z kierowcami (sierpień)
Gabinet Urologiczny Michał Borowik
Woźnicki rozmawia z kierowcami (lipiec)
Jak osiągnąć efekt „angielskiego” trawnika
Woźnicki rozmawia z kierowcami (czerwiec)
Powody do wymiany okna
Woźnicki rozmawia z kierowcami (maj)
Woźnicki rozmawia z kierowcami (kwiecień)
Wstydliwy kłopot? Nie bój się lekarza
Lekarz reumatolog: Nie musisz żyć z bólem!
Wiosenna metamorfoza ogrodu małym kosztem
Woźnicki rozmawia z kierowcami (marzec)
Woźnicki rozmawia z kierowcami (luty)
Market BricoMarche radzi jak odświeżyć stare meble
Woźnicki rozmawia z kierowcami (styczeń)
Na zajęciach dla pań ciężarnych
Dariusz Woźnicki rozmawia z kierowcami (50)
„Doktor Pijawka” w akcji!
Dariusz Woźnicki rozmawia z kierowcami (46)
Więcej...

kogel-mogel

2007-08-14

List otwarty do Edmunda Standary


W odpowiedzi, Panie burmistrzu Lubawy, na pismo Pańskiego współpracownika Macieja Radtke, informuję co następuje. Nie zamieszczono mojej wypowiedzi polemicznej w witrynie magistrackiej po ukazaniu się tekstu „Cała prawda o kostce brukowej”, co jest – w mej ocenie – zamachem na wolność i swobodę wypowiedzi.


Andrzej Kleina do burmistrza Lubawy


Cenzura jest dowodem bolszewickich metod stosowanych przez Pana, a także stawia Pana w bardzo dwuznacznej sytuacji etycznej, ponieważ zachowuje się Pan jak strona konfliktu, a nie administrator miasta, sprawiając wrażenie jakby chciał Pan niekorzystną Prawdę ukryć.

Poruszyłem temat blokady mojej polemiki podczas poprzedniej sesji. Otrzymałem odpowiedź wiceburmistrza Macieja Radtke informującą, że decyzja administratora strony była uzasadniona.

W liście otwartym do Pana pisałem między innymi:

„(...) Panie burmistrzu! Dostarczone podczas sesji zdjęcia przedstawiają kostkę brukową. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Ciekawa jest sceneria w której przyszło spoczywać kostce. Jest podstawowe pytanie. Czy policja ustaliła nazwisko właściciela nieruchomości, na której miała znajdować się kostka. Czy ów właściciel, współpracował z firmą remontującą obie ulice? Kim on jest?” (...).

Wiceburmistrz Radtke odpowiedział:

„(...) List zawiera sugestie, z których można wywodzić, że czynności sprawdzające policji nie zostały wykonane z należytą starannością. Adresatem pytań w tej kwestii nie jest burmistrz miasta. Ponadto treść listu może sugerować również, że pracownicy urzędu wykonywali swoje obowiązki w tym zakresie w sposób nierzetelny. Zbyt pochopne i nieuzasadnione opinie w tej sprawie wobec pracowników instytucji zaufania publicznego, a do takich niewątpliwie zaliczyć należy zarówno policję jak i urząd miasta, mogą naruszać ich dobre imię i narazić na utratę zaufania publicznego niezbędnego do wykonywania obowiązków służbowych” (...).

W demokracji liberalnej granicą wolności słowa jest zniesławienie i naruszenie czci. Jest rzeczą zrozumiałą, iż prawo do krytyki, nie może przeradzać się w formułowanie inwektyw i pomówień. Wolność słowa, nie może oznaczać dowolności korzystania z niej W swym liście nie naruszam dobrego imienia ani policji ani pracowników magistratu. Za informacje, które zawierają słowa o treści znieważającej inną osobę, odpowiedzialność karną ponosi ich autor, czyli musiałbym być wyjątkowym idiotą, by tego typu sytuację kreować.

Wypowiedź ta jest niebywała i z tego powodu, iż wypowiada Radtke tak zwane przypuszczenia własne, czyli sądy subiektywne, które nie są w ogóle sądami, czyli zdaniami twierdzącymi.

Na forum magistrackim przez wiele miesięcy obrażono dyr. OSiR Józefa Blanka; dyr. zespołu szkół Bolesława Zawadzkiego; dyr. Gimnazjum Marka Borkowskiego oraz niżej podpisanego. Nie zafrasował się ani Radtke, ani Pan tym, że wpisy te barbarzyńskie i kryminalne, naruszały dobre imię tych osób i możliwość utraty zaufania publicznego. Czy lubawscy radni nie zdają sobie z tego sprawy...? Gdzie byliście wtedy Panowie? Nie zatroskaliście się, że na forum tym, odbywa się orgia pomówień, draństwa, plugawych, kryminalnych ekscesów. Nie wiedzieli o tym bogobojni radni?

Z faktu nie podjęcia dalszych czynności nie wynika wcale, iż nie miało miejsca przestępstwo. To sofizmat. Policja bazowała na informacji z magistratu, iż ilość kostki znajdującej się na terenie jej składowania jest tożsama z ilością kostki wywiezionej z dwu remontowanych ulic.

Istnieje – zważywszy, iż posiadane zdjęcia to nie fatamorgana – bardzo prawdopodobna hipoteza, iż informacja dostarczona policji jest niczym innym jak poświadczeniem nieprawdy, a więc przestępstwem ściganym przez prawo karne. Dodam w tym miejscu, iż otrzymałem informację od osoby która dostarczyła mi zdjęcia kostki, że chce zeznawać w sprawie i poświadczyć, gdzie zostały zrobione zdjęcia.

Sytuacja ta, kreowana przez urzędników magistrackich, w połączeniu z ciszą medialną na ten temat w lokalnej prasie pozwala na podjęcie bardzo prawdopodobnej hipotezy, iż „cała prawda o kostce brukowej” wisząca w witrynie magistrackiej, prawdą niestety nie była, a co najwyżej rodzajem myślenia życzeniowego, a tak naprawdę, nie bawiąc się w żadne eufemizmy, ukrywaniem prawdy.

Panie burmistrzu! Dlaczego ukrywa Pan Prawdę? A może jest Pan tylko manipulowany i nie posiada Pan kontroli nad tym co się w Lubawie dzieje? Tym gorzej to jednak dla nas, mieszkańców Lubawy.

Andrzej Kleina


  2007-08-14  

Wróć   Góra strony
125341772


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

wejście | jedynka Kuriera | CZYTAJ | opinie | kogel-mogel | CENNIK | ogłoszenia drobne | ogłoszenia modułowe
szukaj | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2019 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.