Logo Kurier Iławski

wejście
jedynka Kuriera
CZYTAJ
opinie
kogel-mogel
CENNIK
ogłoszenia drobne
ogłoszenia modułowe
szukaj
FORUM

CZYTAJ
Trzy metry po śmierć
Żuchowski o sytuacji w ratuszu: „Czy leci z nami pilot...?!”
Terytorialsów siła z Iławy
Musimy zmienić podejście do zwierząt
Pikieta mieszkańców pod ratuszem
Mieszkamy w Berlinie, ale kochamy Iławę!
Rzecznik prasowy Tomasz Więcek robił w szpitalu co chciał?
Problem ze szczurami w kamienicy
Majątek burmistrza Iławy
W porzuconym aucie mieszkają bezdomni
NOWA SZEFOWA KULTURY: WARTO INWESTOWAĆ W SIEBIE
„Bolszewicy” atakują powiatowy Inkubator Technologiczny
Karta Praw Rodziny. Kopaczewski i Młotek na „nie”
Stare Miasto wreszcie troszkę stare
Ile zapłacimy za parkowanie przed Starym Spichlerzem
Na terenie szpitala znaleziono zwłoki
Obiecaj, że nie złamiesz prawa
Pałac Kamieniec. Archeolodzy zbadają ślady Napoleona
Burmistrz Iławy odwołał skarbnik miasta
Konkurs na dyrektora SP3. Sprzeciw
Więcej...

CZYTAJ

2017-06-07

Brak miejsc w przedszkolach publicznych


Młoda matka skarży się, że jej 4-letni syn drugi rok z rzędu nie dostał się do publicznego przedszkola w Iławie. Oboje z mężem pracują. Uważa, że rekrutacja nie była przeprowadzona uczciwie, bo miejsce w placówkach znalazły dzieci, których np. rodzice nie pracują. Urzędnicy tłumaczą, na jakich zasadach przyjmowano dzieci do przedszkoli, jednak aż 120 maluchów nie znalazło się na listach. Z czego to wynika?

Nasza czytelniczka, która jest mamą dwójki dzieci, drugi rok z rzędu ma problem, bo jej starszy 4-letni syn znów nie dostał się do przedszkola publicznego w Iławie.

– W ubiegłym roku nie dostał się do przedszkola, bo podobno ze względu na reformę oświaty nie przyjmowano dzieci 3-letnich, co okazało się jednak nieprawdą – żali się młoda mama. – W tym roku chcieliśmy z mężem zapisać go do grupy 4-letniej. Złożyliśmy podania do wszystkich przedszkoli i znów nigdzie się nie dostał. Obydwoje z mężem pracujemy, co miało być premiowane w rekrutacji. Wiemy tymczasem, że do przedszkoli dostało się wiele dzieci naszych znajomych, którzy nie pracują.

CHCĘ UCZCIWIE PRACOWAĆ

– Zarabiam najniższą krajową – tłumaczy kobieta. – Za pobyt synka w przedszkolu prywatnym płacę 450 zł, a niania, która przychodzi do drugiego dziecka kosztuje mnie 1000 zł miesięcznie. Cała moja wypłata idzie więc na opiekę nad dziećmi. Mogłabym zrezygnować z pracy i siedzieć w domu, ale nie chcę być utrzymankiem MOPS-u, chcę uczciwie pracować. Spotyka mnie jednak za to kara. W sąsiedniej Ostródzie wymagane są zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie, a u nas nie. Gdyby takie zaświadczenie były wymagane, to na pewno zminimalizowałyby oszustwa, do których w naszym mieście notorycznie dochodzi. Kobiety podają też, że są matkami samotnie wychowującymi dzieci, a ich konkubenci mają ten sam adres zamieszkania. Czy to jest sprawiedliwość? Wiem też, że do przedszkoli dostały się dzieci, które mieszkają poza Iławą.

WINNA USTAWA?

O komentarz do słów naszej czytelniczki poprosiliśmy Renatę Kamińską, dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli.

– Rekrutacja do przedszkoli odbywa się na podstawie ustawy Prawo oświatowe w dwóch etapach – tłumaczy dyrektor. – Na pierwszym etapie rozpatrywane są kryteria określone w ustawie: wielodzietność rodziny, niepełnosprawność dziecka, jego rodziców, rodzeństwa, samotne wychowywanie dziecka w rodzinie oraz objęcie dziecka pieczą zastępczą. Przyjęte ustawą zasady rekrutacji w określonych sytuacjach dają możliwość rodzicom samotnie wychowującym dziecko, czy rodzinom dotkniętym niepełnosprawnością, nie pracującym zawodowo przyjęcia dziecka do przedszkola.

Jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, rozpoczyna się drugi etap.

– Złożone przez rodziców wnioski rozpatrywane są przez komisje rekrutacyjne pod kątem spełniania kryteriów i dokumentów potwierdzających, które zostały określone ustawą oraz uchwałą Rady Miejskiej w Iławie – dodaje Kamińska. – Zgodnie z uchwałą dokumentem potwierdzającym kryterium zatrudnienia jest oświadczenie rodzica. Rozważano wprowadzenie zaświadczeń o zatrudnieniu, jednak radcy prawni niektórych urzędów wojewódzkich kwestionowali takie rozwiązanie, jako niezgodne z prawem.

KOMISJE REKRUTACYJNE

Jak tłumaczy dalej Kamińska, postępowanie rekrutacyjne przeprowadzała komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora każdego przedszkola.

– W skład komisji wchodzą: przedstawiciel rady rodziców oraz przedstawiciele rady pedagogicznej – kontynuuje dyrektor MZOSiP. – Przepisy dają możliwość przewodniczącemu komisji wystąpienia z żądaniem przedłożenia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach złożonych przez rodziców. Jeżeli rodzice dzieci posiadają sprawdzone informacje o nieprawidłowościach w złożonych oświadczeniach, mogą zgłosić je do komisji, która będzie miała podstawę do weryfikacji oświadczeń złożonych przez konkretnego rodzica. Oświadczenia te rodzice składają pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Dyrektorzy przedszkoli tworząc grupy muszą je planować w taki sposób, aby w przedszkolu funkcjonowały grupy wiekowe o pełnej strukturze od 3 do 6 lat.

– W poprzednim roku w związku z wprowadzonymi zmianami, w przedszkolach pozostał cały rocznik dzieci 6-letnich, czego efektem była mała liczba wolnych miejsc dla dzieci młodszych – wyjaśnia Kamińska. – Gmina natomiast miała obowiązek zapewnić miejsca w przedszkolu dla dzieci w wieku 4-6 lat. Stąd w większości placówek nie utworzono grup dzieci 3-letnich.

120 DZIECI POZA LISTAMI

Do przedszkoli publicznych nie dostało się w tym roku około 120 dzieci. To głównie 3 i 4-latki.

– W związku z powyższym został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego – tłumaczy dyrektor MZOSiP. – Jest on skierowany do przedszkoli niepublicznych, funkcjonujących na terenie Iławy. Celem jest pozyskanie przez miasto wolnych miejsc dla dzieci nieprzyjętych do przedszkoli publicznych.

Wyłonione w konkursie przedszkola niepubliczne dostaną wyższą dotację na dziecko, a w zamian będą pobierać od rodziców opłatę w wysokości takiej, jaką pobierają przedszkola publiczne, czyli 1 zł za godzinę pobytu ponad czas realizacji podstawy programowej.

Wyniki konkursu będą ogłoszone 30 czerwca. Do tego czasu rodzice maluchów, które nie dostały się do przedszkoli, muszą uzbroić się w cierpliwość.

Do tematu wrócimy.

NATALIA ŻURALSKA

RENATA KAMIŃSKA,
dyrektor Miejskiego
Zespołu Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Iławie
tłumaczy, jak wygląda
proces rekrutacji
dzieci do przedszkoli
  2017-06-07  

Wróć   Góra strony
125341786


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

wejście | jedynka Kuriera | CZYTAJ | opinie | kogel-mogel | CENNIK | ogłoszenia drobne | ogłoszenia modułowe
szukaj | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2019 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.