Logo Kurier Iławski

wejście
jedynka Kuriera
CZYTAJ
opinie
CENNIK
ogłoszenia drobne
ogłoszenia modułowe
szukaj
FORUM

ogłoszenia modułowe
Sprzedaż lokalu: Kisielice
Sprzedaż działek: Susz
Komornik. Licytacja nieruchomości
Praca: opiekunka
Auto-Części Woźnicki: AKUMULATORY
Auto-Części Woźnicki: OPONY, OPONY!
Komornik. Licytacja nieruchomości
Szkoła Językowa British School: Program LIBRUS
Zamknięcie drogi Nowa Wieś – Kamień Duży
Podziękowanie za koncert pamięci Bogdana Olkowskiego
Praca: dziennikarz
Praca: dziennikarz sportowy
Radca Prawny JOANNA WACŁAWSKA
Kancelaria Księgowa SKARBÓWKA
Więcej...

ogłoszenia modułowe

2019-11-06

Sprzedaż lokalu: Kisielice


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej w Prabutach


O G Ł A S Z A


na dzień 27 listopada 2019 roku (środa) o godzinie 10:00 nieograniczony przetarg licytacyjny ustny na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej odrębną własność położonej w KISIELICACH przy ul. Sportowej 2/11

wraz z udziałem 7254/151401 części w działce gruntowej nr 30/13 zapisanej w KW EL1I/00047167/6 oraz udziałem 7254/537842 części w działce gruntowej nr 30/12 zapisanej w KW EL1I/00035462/7 stanowiącej tereny wspólne trzech budynków.

Lokal mieszkalny położony jest na III piętrze budynku (poddasze), o powierzchni użytkowej 57,64 m2, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, w.c. i przynależnej piwnicy.

Przetarg odbędzie się w siedzibie spółdzielni przy ul. Ogrodowej 16 w Prabutach.

- cena wywoławcza: 80.000,00 zł
- minimalne postąpienie: 800,00 zł


Oferenci przed przystąpieniem do przetargu mają obowiązek udokumentować komisji przetargowej, iż wnieśli wadium przetargowe w wysokości 1/10 ceny wywoławczej nieruchomości w terminie do 20 listopada 2019r. na konto w BS Prabuty: nr 84 8319 0003 0000 0316 2000 0010 i oświadczyć na piśmie, że: 1. zapoznali się z niniejszym ogłoszeniem przetargowym i przyjęli jego treść do wiadomości, 2. zapoznali się ze stanem technicznym lokalu mieszkalnego przy ul. Sportowa 2/11.

W przypadku uchylania się przez wygrywającego od wpłaty wylicytowanej kwoty na konto spółdzielni w ciągu 7 dni od dnia przetargu, wadium ulega przepadkowi na rzecz spółdzielni, przetarg zostanie unieważniony, a następnie w okresie późniejszym powtórzony. Wadium wszystkich uczestników przetargu przepada na rzecz spółdzielni, gdy po otwarciu przetargu żaden z jego uczestników nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej plus jedno postąpienie. Wadium wygrywającego przetarg zarachowane zostanie na poczet ceny nabycia prawa odrębnej własności do lokalu. Wadium uczestników przetargu, którzy licytacji nie wygrali zwrócone zostanie w dniu następnym po udokumentowaniu przez BS Prabuty wpływu kwoty wadium na konto Spółdzielni. Wydanie nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Lokal można oglądać w dni robocze w godź. 10:00-12:00
po uprzednim powiadomieniu spółdzielni.


Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w siedzibie spółdzielni w godzinach urzędowania. Informacja telefoniczna: (55) 278-23-58.A/2019/11/45/12

  2019-11-06  

Z komentarzami zapraszamy
na moderowane FORUM
Wróć   Góra strony
126408325


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

wejście | jedynka Kuriera | CZYTAJ | opinie | CENNIK | ogłoszenia drobne | ogłoszenia modułowe | szukaj
FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2019 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.