Logo Kurier Iławski

wejście
jedynka Kuriera
CZYTAJ
opinie
CENNIK
ogłoszenia drobne
ogłoszenia modułowe
szukaj
FORUM

ogłoszenia modułowe
MYCIE ELEWACJI
Iława. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
AZPO. Rekrutacja do szkoły prywatnej
Gmina Iława. Wykaz nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy
Gmina Lubawa. Odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości
Iława. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
Plan zagospodarowania: Szczepkowo
Plan zagospodarowania: Stradomno, Szymbark
Bezpłatna pomoc dla młodych przedsiębiorców
Mieszkanie kupię do remontu
Problemy z drogami oddechowymi?
Komornik sądowy. Licytacje nieruchomości (5)
Praca: dziennikarz
Praca: dziennikarz sportowy
Praca: przedstawiciel ds. reklamy
Radca Prawny JOANNA WACŁAWSKA
Kancelaria Księgowa SKARBÓWKA
Więcej...

ogłoszenia modułowe

2020-04-08

Plan zagospodarowania: Stradomno, SzymbarkOGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY IŁAWAo przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego gminy Iława
dla fragmentu wsi STRADOMNO oraz w obrębie
geodezyjnym SZYMBARK (dz. 52/1, 52/2, 25/40)

Na podstawie art. 17 pkt. 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

o podjęciu przez Radę Gminy Iława uchwały nr:

– XIII/117/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława dla fragmentu wsi STRADOMNO.

– XIII/118/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obrębie geodezyjnym SZYMBARK (dz. 52/1, 52/2, 25/40)


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2A, 14-200 Iława do dnia 20.02.2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Iława, z siedzibą przy ul. Gen. Wł. Andersa 2A, 14-200 Iława, tel. 89 649 08 00, adres e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl

2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Państwu praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem poczty elektronicznej grzegorz.szajerka@gptogatus.pl.

4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej bip.gmina-ilawa.pl/ w zakładce „RODO” oraz w siedzibie Administratora.
OGŁOSZENIE A/2020/04/15/03

  2020-04-08  

Z komentarzami zapraszamy
na moderowane FORUM
Wróć   Góra strony
128900765


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

wejście | jedynka Kuriera | CZYTAJ | opinie | CENNIK | ogłoszenia drobne | ogłoszenia modułowe | szukaj
FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2020 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.