Logo Kurier Iławski

wejście
jedynka Kuriera
CZYTAJ
opinie, felietony
kogel-mogel
CENNIK
ogłoszenia drobne
ogłoszenia modułowe
szukaj
FORUM

ogłoszenia modułowe
Fryzjera zatrudnię
Opony! Opony! Opony!
Iława. Koncert zespołu ENEJ
LOTNICZA MAJÓWKA. Iława 2018
Iława. Sprzedaż działek. Licytacja
Praca: dziennikarz
Gmina Lubawa wyróżniona w skali kraju
Galeria Życzeń Wielkanocnych
Komornik: licytacja 25 kwietnia
Komornik: licytacja 05 kwietnia
Gmina Iława. Sprzedaż działki Dół
Gmina Zalewo. Sprzedaż działki Dobrzyki
Miasto Iława. Sprzedaż działek
AUTO-CZĘŚCI WOŹNICKI. Nowy dojazd
Akumulatory. Taniej się nie da
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Iławy
Komornik: licytacja 7 marca
Kijewski: meble na wymiar
Praca: dziennikarz sportowy
Praca: przedstawiciel ds. reklamy
Więcej...

ogłoszenia modułowe

2018-01-24

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Iławy


OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Iławy

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1073 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/171/15 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy;

ZAWIADAMIAM

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 01.02.2018 r. do 01.03.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława w godz. od 8.00 do 14.00 w sali 215.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27.02.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Iławy o godz. 11.00 w sali 215.

Zgodnie z art. 18 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Iławy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2018 r.

Burmistrz Miasta Iławy / - / Adam Żyliński
OGŁOSZENIE: A/2018/01/04/05.

  2018-01-24  

Z komentarzami zapraszamy na forum
Wróć   Góra strony
116259359


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

wejście | jedynka Kuriera | CZYTAJ | opinie, felietony | kogel-mogel | CENNIK | ogłoszenia drobne | ogłoszenia modułowe
szukaj | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2018 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.