Logo Kurier Iławski

wejście
jedynka Kuriera
CZYTAJ
opinie, felietony
REKLAMA
ogłoszenia drobne
ogłoszenia modułowe
kogel-mogel
szukaj
FORUM

ogłoszenia modułowe
Akumulatory. Taniej się nie da
Gmina Iława. Projekt zmian kierunków zagospodarowania
Budynek handlowy na sprzedaż
Dziczyzna z iławskich lasów!
Instalacje elektryczne SENSORCOM
Koncert Edyty Geppert
Licytacja komornicza: 27 października
Licytacja komornicza: 6 października
Praca w IKEA
Zlecenie: szycie pokrowców
Kijewski: meble na wymiar
Zmiany planu zagospodarowania Iławy
Gmina Iława: przetargi na nieruchomości
Więcej...

ogłoszenia modułowe

2017-09-13

Licytacja komornicza: 6 października


KOMORNIK SĄDOWY
przy Sądzie Rejonowym w Iławie, Piotr Staruk,
prowadzący kancelarię w Iławie, ul. Wojska Polskiego 6c/6
tel. (89) 648-38-54

podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 6 października 2017 roku (piątek)
w nowej siedzibie Sądu Rejonowego w Iławie
przy ul. Kopernika 4B (sala A203, I piętro)
odbędzie się licytacja:godz. 10.00
niezabudowanej nieruchomości składającej się z 4 działek gruntu o numerach 121/6, 121/7, 121/8 i 121/9 o łącznej powierzchni 1,3848 ha położonej w Matytach, gm. Zalewo dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą nr EL1I/00051595/6 należącej do MARII SZURMAK.

cena oszacowania 549 600,00 zł
cena wywołania na II licytacji 366 400,00 zł


godz. 10.10
nieruchomości położonej w Kamieniu Małym 14, gm. Iława stanowiącej 3 działki gruntu: nr 54/10, 54/15 i 55/9 o łącznej powierzchni 0,4626 ha, zabudowanej niewykończonym domem o powierzchni użytkowej 164 m², dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą nr EL1I/00040254/4 należącej do ADAMA ŻYGADŁO I JOANNY ŻYGADŁO. Nieruchomość niezamieszkała.

cena oszacowania 336.000,00 zł
cena wywołania na II licytacji 224 000,00 zł


godz. 10.20
lokalu mieszkalnego o powierzchni 76,70 m² położonego w Targowisku Dolnym 16/1, gm. Lubawa, dla którego Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą nr EL1I/00046238/8 należącego do TOMASZA DZIKA. Lokal niezamieszkały.

cena oszacowania 43.000,00 zł
cena wywołania na II licytacji 28 667,00 zł


godz. 10.30
nieruchomości położonej w Lubawie przy ul. Grunwaldzkiej 12A stanowiącej działkę gruntu nr 75/2 o powierzchni 0,0093 ha wydzieloną z nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą nr EL1I/00013603/8, zabudowaną budynkiem mieszkalno-usługowym o powierzchni 122,36 m² należącym do ZENONA CZACHAROWSKIEGO.

cena oszacowania 366.124,00 zł
cena wywołania na I licytacji 274 593,00 zł


godz. 10.40
lokalu mieszkalnego o powierzchni 36,00 m² położonego w Iławie, przy ul. Kościuszki 37/22 dla którego Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą o nr EL1I/00027023/9 należącego do MONIKI JACKOWSKIEJ-ŻUCHOWSKIEJ. Lokal obciążony jest służebnością osobistą mieszkania.

cena oszacowania 59.000,00 zł
cena wywołania na II licytacji 39 333,00 zł


godz. 10.50
lokalu mieszkalnego o powierzchni 62,00 m² położonego w Iławie, przy ul. Sobieskiego 51A/15 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 7,20 m², dla którego Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą nr EL1I/00023927/8 należącego do WIOLETTY WASILEWSKIEJ.

cena oszacowania 181.300,00 zł
cena wywołania na II licytacji 120 867,00 zł


godz. 10.55
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego o powierzchni 76 m² położonego w Iławie przy ul. Wiejskiej 5, dla którego Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą nr EL1I/00030739/5 należącego do DOROTY I TOMASZA FAFIŃSKICH.

cena oszacowania 220.000,00 zł
cena wywołania na II licytacji 146.667,00 zł


godz. 11.00
nieruchomości położonej w Łążynie 34, gm. Lubawa stanowiącej działkę gruntu nr 238/3 o powierzchni 0,0545 ha, zabudowaną domem mieszkalnym o powierzchni użytkowej mieszkalnej 87 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi garażem, kotłownią, magazynem opału i pomieszczeniami gospodarczymi, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą nr EL1I/00016416/1 należącą do ANNY JUNKIER I KAZIMIERZA JUNKIER. Nieruchomość obciążona jest służebnością osobistą mieszkania.

cena oszacowania 64.000,00 zł
cena wywołania na II licytacji 42 667,00 zł


godz. 11.05
nieruchomości położonej w Suszu, przy ul. Łąkowej 15 stanowiącej działkę gruntu nr 299/3 o powierzchni 0,1050 ha, zabudowanej domem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 166 m², dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą nr EL1I/00035511/6 należącej do MARKA TOMASZA JAŻDŻEWSKIEGO (udział 4/6), RAFAŁA JAŻDŻEWSKIEGO (udział 1/6), MAGDALENY JAŻDŻEWSKIEJ (udział 1/6).

cena oszacowania 170.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 127 500,00 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania nieruchomości co najmniej na 1 dzień przed terminem licytacji (decyduje data wpływu rękojmi na konto lub kasy komornika) w gotówce lub na konto komornika:
Bank PeKaO SA, I/O Iława
59 1240 1604 1111 0000 1390 8508.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA!
Nabywca nieruchomości na licytacji publicznej, jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 % ceny nabycia.
OGŁOSZENIE ZLECONE PRZEZ KANCELARIĘ KOMORNIKA: A/2017/09/37/02.

  2017-09-13  

Z komentarzami zapraszamy na forum
Wróć   Góra strony
111383860


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Informator: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

wejście | jedynka Kuriera | CZYTAJ | opinie, felietony | REKLAMA | ogłoszenia drobne | ogłoszenia modułowe | kogel-mogel
szukaj | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2017 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.