Logo Kurier Iławski

wejście
jedynka Kuriera
CZYTAJ
opinie, felietony
REKLAMA
ogłoszenia drobne
ogłoszenia modułowe
kogel-mogel
szukaj
FORUM

ogłoszenia modułowe
Akumulatory. Taniej się nie da
Gmina Iława. Projekt zmian kierunków zagospodarowania
Budynek handlowy na sprzedaż
Dziczyzna z iławskich lasów!
Instalacje elektryczne SENSORCOM
Koncert Edyty Geppert
Licytacja komornicza: 27 października
Licytacja komornicza: 6 października
Praca w IKEA
Zlecenie: szycie pokrowców
Kijewski: meble na wymiar
Zmiany planu zagospodarowania Iławy
Gmina Iława: przetargi na nieruchomości
Więcej...

ogłoszenia modułowe

2017-09-27

Licytacja komornicza: 27 października


KOMORNIK SĄDOWY
przy Sądzie Rejonowym w Iławie
MACIEJ GARCZYŃSKI, prowadzący kancelarię w Iławie
przy ul. Kopernika 4C/1A, tel. kancelarii: (89) 679-72-77

podaje do publicznej wiadomości, że
dnia 27 października 2017 roku (piątek)
w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B
w sali nr A 206 – odbędzie się licytacja:


o godzinie 9:00
nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 8541/7 stanowiącej działkę gruntu nr 213/1 o powierzchni 0,2173 ha zabudowaną budynkiem mieszkalno-usługowym (powierzchnia użytkowa: 739,29 m2) z przynależną wiatą gospodarczą położonej w Iławie przy ul. Barlickiego 6. Nieruchomość stanowi własność TERESY I RYSZARDA PASZTALENIEC.

cena oszacowania 1.496.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 1.122.000,00 zł


o godzinie 9:10
nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 32430/3 stanowiącej działkę gruntu nr 3/1 o powierzchni 0,9552 ha (użytek rolny) zabudowaną budynkiem mieszkalnym (p.u. 58,24 m2), garażowym (p.u. 52,40 m2), stodoły (p.u. 194,77 m2) położonej w Jakubowie Kisielickim, gm. Susz. Nieruchomość stanowi własność SYLWESTRA BARBAREWICZ.

cena oszacowania 102.000,00 zł
cena wywołania na II licytacji 68.000,00 zł


o godzinie 9:20
nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 14104/7 stanowiącej działkę gruntu nr 139/4 o powierzchni 0,1429 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym (p.z. 195 m2), kurnikiem i garażem (p.z. 90 m2) położonej w miejscowości Gierłoż Polska, gm. Lubawa Nieruchomość stanowi własność GRZEGORZA CIOZDA.

cena oszacowania 163.000,00 zł
cena wywołania na II licytacji 108.667,00 zł


o godzinie 9:25
prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 118/27 o powierzchni 0,3485 ha położonej w Zalewie przy ul. Tartacznej oraz posadowionej na działce nieruchomości – budynku magazynowego o powierzchni użytkowej 812 m2, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 44029/6. Nieruchomość stanowi własność SŁAWOMIRA I MIROSŁAWY DEMIAŃCZUK.

cena oszacowania 203.000,00 zł
cena wywołania na II licytacji 136.000,00 zł


o godzinie 9:30
nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 41405/5 stanowiącej lokal mieszkalny nr 6 w budynku wielorodzinnym nr 4 o powierzchni 58,73 m2 z przynależnymi pomieszczeniami (gospodarczymi i piwnicą) o łącznej powierzchni 44,96 m2 położonej w miejscowości Smolniki, gm. Iława. Łącznej sprzedaży podlega udział 81/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 149/13 (KW 41396/8). Nieruchomość stanowi własność MARKA PAPROCKIEGO.

cena oszacowania 123.600,00 zł
cena wywołania na II licytacji 92.700,00 zł


o godzinie 9:35
udziału 1/2 w nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 40776/9 stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 17/3 o powierzchni 0,6773 ha położonej w miejscowości Rudzienice, gm. Iława. Działka stanowi użytek rolny (w większości pastwisko IV). Działka usytuowana nad jeziorem Łabędź. Udział w nieruchomość podlegający sprzedaży stanowi własność BLANDYNY DOMAGAŁA.

cena oszacowania 65.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 48.750,00 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowanianieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank Polska Kasa Opieki SA I/O w Iławie, nr 07 12401604 1111 0010 2393 1838, do dnia 26. października 2017 roku.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00.

UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.OGŁOSZENIE ZLECONE PRZEZ KANCELARIĘ KOMORNIKA: A/2017/09/39/02.

  2017-09-27  

Z komentarzami zapraszamy na forum
Wróć   Góra strony
111383886


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Informator: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

wejście | jedynka Kuriera | CZYTAJ | opinie, felietony | REKLAMA | ogłoszenia drobne | ogłoszenia modułowe | kogel-mogel
szukaj | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2017 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.