Logo Kurier Iławski

wejście
jedynka Kuriera
CZYTAJ
opinie, felietony
kogel-mogel
REKLAMA
ogłoszenia drobne
ogłoszenia modułowe
szukaj
FORUM

ogłoszenia modułowe
AUTO-CZĘŚCI WOŹNICKI. Nowy wjazd do sklepu
Akumulatory. Taniej się nie da
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Iławy
Komornik: licytacja 7 marca
Gmina Iława. Studium uwarunkowań i kierunków
Komornik: licytacja 11 stycznia
Jarmark Bożego Narodzenia w Iławie
Święty Mikołaj z „Kurierem” rozdają dzieciom prezenty!
Praca: dziennikarz
Praca: dziennikarz sportowy
Praca: przedstawiciel ds. reklamy
Radca Prawny JOANNA WACŁAWSKA
Kancelaria Księgowa SKARBÓWKA
Kijewski: meble na wymiar
Więcej...

ogłoszenia modułowe

2017-12-13

Komornik: licytacja 11 stycznia


KOMORNIK SĄDOWY
przy Sądzie Rejonowym w Iławie
MACIEJ GARCZYŃSKI, prowadzący kancelarię w Iławie
przy ul. Kopernika 4C/1A, tel. (89) 679-72-77

podaje do publicznej wiadomości, że
dnia 11 stycznia 2018 roku (czwartek)
w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B
w sali nr A 236 odbędzie się licytacja:


o godzinie 9:00
nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 54393/1 stanowiącej działki gruntu nr 413/1, 415/1 (użytki rolne, w tym ok. 10 % grunty orne) o łącznej powierzchni 5,81 ha położonej w miejscowości Jerzwałd, gm. Zalewo. Nieruchomość stanowi własność METAL CONSTRUCTION SOLUTIONS sp. z o.o. Nieruchomość przylega do jeziora Rucewo Małe.

cena oszacowania 201.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 150.750,00 zło godzinie 9:05
nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 41405/5 stanowiącej lokal mieszkalny nr 6 w budynku wielorodzinnym nr 4 o powierzchni 58,73 m2 z przynależnymi pomieszczeniami (gospodarczymi i piwnicą) o łącznej powierzchni 44,96 m2 położonej w miejscowości Smolniki, gm. Iława. Łącznej sprzedaży podlega udział 81/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 149/13 /KW 41396/8/. Nieruchomość stanowi własność MARKA PAPROCKIEGO.

cena oszacowania 123.600,00 zł
cena wywołania na II licytacji 82.400,00 zło godzinie 9:15
udziału 1/2 w nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 40776/9 stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 17/3 o powierzchni 0,6773 ha położonej w miejscowości Rudzienice, gm. Iława. Działka stanowi użytek rolny (w większości pastwisko IV). Działka usytuowana nad jeziorem Łabędź. Udział w nieruchomość podlegający sprzedaży stanowi własność BLANDYNY DOMAGAŁA.

cena oszacowania 65.000,00 zł
cena wywołania na II licytacji 43.334,00 zło godzinie 9:20
nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 26999/4 stanowiącej działkę gruntu nr 360 o powierzchni 0,85 ha położonej w miejscowości Ząbrowo, gm. Iława. Działka zabudowana budynkiem dawnej ubojni z masarnią o powierzchni użytkowej 1107 m2 oraz budynkiem skupu żywca o powierzchni użytkowej 180 m2. Nieruchomość stanowi własność BARBARY ESTKOWSKIEJ.

cena oszacowania 479.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 359.250,00 zło godzinie 9:25
nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 47206/2 stanowiącej działkę gruntu nr 227/4 o powierzchni 0,2038 ha położonej w miejscowości Mątyki, gm. Iława. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej 62,80 m2 oraz budynkiem gospodarczym (p.u. 53,95 m2) i stodołą drewnianą (p.u. 80,75 m2). Nieruchomość stanowi własność KATARZYNY ŁOPATYŃSKIEJ.

cena oszacowania 111.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 83.250,00 zło godzinie 9:30
udziału 1/2 w nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 10457/8 stanowiącej działkę gruntu nr 527/2 o powierzchni 0,30 ha położonej w miejscowości Złotowo, gm. Lubawa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym powierzchni użytkowej 103 m2 oraz budynkiem gospodarczym (p.u. 65,93 m2). Budynki w złym stanie technicznym /do rozbiórki/. Udział 1/2 w nieruchomości stanowi własność JÓZEFA POKORSKIEGO.

cena oszacowania 11.500,00 zł
cena wywołania na I licytacji 8.625,00 zło godzinie 9:40
nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 52718/2 stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 200/1 o powierzchni 0,29 ha (użytki rolne) położonej w miejscowości Gulb, gm. Iława. Nieruchomość stanowi własność MIECZYSŁAWA BAGAN.

cena oszacowania 25.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 18.750,00 zło godzinie 9:50
wydzielonej z nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 18573/3 niezabudowanej działki gruntu nr 89/1 o powierzchni 0,0321 ha położonej w Iławie przy ul. Ostródzkiej 6. Nieruchomość stanowi własność ZYGFRYDA SDUN. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.

cena oszacowania 34.400,00 zł
cena wywołania na I licytacji 25.800,00 zło godzinie 10:00
nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Jagiellończyka, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 25949/2 stanowiącej lokal mieszkalny nr 32B na poddaszu budynku wielorodzinnego nr 5 o powierzchni 36,87 m2. Nieruchomość stanowi własność MAGDALENY I WALDEMARA GUZOWSKICH. Pomieszczeniem przynależnym jest piwnica. Łącznej sprzedaży podlega udział 2/100 w nieruchomości KW EL1I 10101/8 (grunt pod budynkiem oddany w użytkowanie wieczyste i części wspólne budynku)

cena oszacowania 102.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 76.500,00 zło godzinie 10:05
prawa wieczystego użytkowania niezabudowanej działki gruntu nr 149/8 o powierzchni 0,4225 ha, dla którego Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 49833/0 położonej w miejscowości Smolniki, gm. Iława. Nieruchomość stanowi własność KOMPANIO sp. z o.o. sp.k.a.

cena oszacowania 76.500,00 zł
cena wywołania na I licytacji 57.375,00 zło godzinie 10:10
nieruchomości położonej w miejscowości Rożental, gm. Lubawa, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 18053/2 działkę gruntu nr 406/3 o powierzchni 0,0609 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 49,17 m2. Nieruchomość stanowi własność ALOJZEGO GUZOWSKIEGO.

cena oszacowania 56.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 42.000,00 zło godzinie 10:15
nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Chopina 29, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 17057/3 stanowiącej działkę gruntu o powierzchni 0,0441 ha zabudowaną domem w zabudowie szeregowej o powierzchni użytkowej mieszkalnej 110 m2. Nieruchomość stanowi własność ZENOBII ARŁUKOWICZ.

cena oszacowania 205.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 153.750,00 zło godzinie 10:20
nieruchomości położonej w miejscowości Grabowo, gm. Lubawa, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 41202/2 stanowiącej lokal mieszkalny nr 5 w budynku wielorodzinnym nr 116 (dawny budynek szkoły) o powierzchni 54,70 m2. Łącznej sprzedaży podlega udział 743/4950 w częściach wspólnych budynku i działce pod budynkiem /KW 39924/2/ oraz przynależne pomieszczenia składowe (6,10 m2) i piwnice (13,50 m2). Nieruchomość stanowi własność EDYTY I KRZYSZTOFA ŁUŻYŃSKICH.

cena oszacowania 73.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 54.750,00 zło godzinie 10:30
nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 14104/7,stanowiącej działkę gruntu nr 139/4 o powierzchni 0,1429 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym (p.u. 195 m2), kurnikiem i garażem (p.z. 90 m2) położonej w miejscowości Gierłoż Polska, gm. Lubawa. Nieruchomość stanowi własność GRZEGORZA CIOZDA.

cena oszacowania 163.000,00 zł
cena wywołania na II licytacji 108.667,00 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank Polska Kasa Opieki SA I/O w Iławie: 07 12401604 1111 0010 2393 1838 – do dnia 10.01.2018 r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00.

UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.
OGŁOSZENIE ZLECONE DO PUBLIKACJI PRZEZ KANCELARIĘ KOMORNIKA:
A/2017/12/50/11

  2017-12-13  

Z komentarzami zapraszamy na forum
Wróć   Góra strony
114002389


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Informator: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

wejście | jedynka Kuriera | CZYTAJ | opinie, felietony | kogel-mogel | REKLAMA | ogłoszenia drobne | ogłoszenia modułowe
szukaj | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2018 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.