Logo Kurier Iławski

wejście
jedynka Kuriera
CZYTAJ
opinie, felietony
kogel-mogel
CENNIK
ogłoszenia drobne
ogłoszenia modułowe
szukaj
FORUM

ogłoszenia modułowe
Komornik. Licytacja nieruchomości 30.05
Auto-Części Woźnicki: OPONY, OPONY!
Praca: technolog-konstruktor
Komornik. Licytacja nieruchomości 16.04
Praca: MURARZE
Komornik. Licytacja nieruchomości 9.05
Komornik. Licytacje nieruchomości 14.05
Auto-Części Woźnicki: AKUMULATORY
Komornik. Licytacja nieruchomości 16.04
Praca: magazynier
Komornik. Licytacje nieruchomości
Pół miliarda dla organizacji pozarządowych. Program PROO
Komornik. Licytacja nieruchomości 15.03
Komornik. Licytacja nieruchomości 26.02
GRATULUJĘ!
Komornik. Licytacja nieruchomości 7.02
Komornik. Licytacja nieruchomości 21.02
Gustaw Marek Brzezin: PODZIĘKOWANIE
Radca Prawny JOANNA WACŁAWSKA
Kancelaria Księgowa SKARBÓWKA
Więcej...

ogłoszenia modułowe

2019-03-20

Komornik. Licytacja nieruchomości 9.05
KOMORNIK SĄDOWY
przy Sądzie Rejonowym w Iławie
Maciej Garczyński, prowadzący kancelarię
w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A,
tel. 666-045-775

podaje do publicznej wiadomości, że
dnia 9.05.2019 r. (czwartek) w Sądzie Rejonowym
w Iławie przy ulicy Kopernika 4B
w sali nr A203 odbędzie się licytacja:
o godzinie 10:00
wydzielonych z nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą KW 10558/6 działek gruntu nr 116/1 i 116/2 o łącznej powierzchni 10,10 ha położonych w miejscowości Fijewo, gm Lubawa. Działki stanowią grunty orne o RIII i IV klasie bonitacji (8,20 ha) oraz inne użytki rolne. Nieruchomość stanowi własność TOMASZA LICZNERSKIEGO.

cena oszacowania 655.700,00 zł
cena wywołania na I licytacji 491.775,00 zło godzinie 10:20
nieruchomości położonej w Kisielicach przy ul. Sportowej, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 51486/9 stanowiącej lokal mieszkalny nr 12 w budynku wielorodzinnym nr 2 o powierzchni 59,94 m2 z przynależną piwnicą o powierzchni 9,80 m2. Łącznej sprzedaży podlega udział 6974/151401 w działce gruntu pod budynkiem oraz w częściach wspólnych budynku (El1I 47167/6). Nieruchomość stanowi własność ELŻBIETY SMOCZYŃSKIEJ.

cena oszacowania 135.600,00 zł
cena wywołania na II licytacji 90.400,00 zło godzinie 10:40
udziału 1/3 w spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego nr 43 w budynku wielorodzinnym nr 39 o powierzchni 47 m2 położonym w Iławie przy ul. Kościuszki. Udział stanowi własność DANIELA ZAWŁOCKIEGO.

cena oszacowania 47.667,00 zł
cena wywołania na II licytacji 31.778,00 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BGŻ BNP Paribas SA: 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 8.05.2019 r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Komornika Sądowego w terminie 7. dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00.

UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.

Sprzedaż nieruchomości rolnych (KW 10558/6) podlega ograniczeniom wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do okazania do dnia licytacji dokumentacji potwierdzającej posiadanie uprawnień do nabycia nieruchomości rolnych.OGŁOSZENIE: A/2019/03/12/05

  2019-03-20  

Na skutek postanowienia sądu
komentowanie zostało wyłączone (tymczasowo).
Zapraszamy na moderowane FORUM
Wróć   Góra strony
123110985


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

wejście | jedynka Kuriera | CZYTAJ | opinie, felietony | kogel-mogel | CENNIK | ogłoszenia drobne | ogłoszenia modułowe
szukaj | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2019 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.