Logo Kurier Iławski

wejście
jedynka Kuriera
CZYTAJ
opinie, felietony
kogel-mogel
CENNIK
ogłoszenia drobne
ogłoszenia modułowe
szukaj
FORUM

ogłoszenia modułowe
Praca: fakturzysta biurowy
Iława. Sprzedaż mieszkania: ul. Asnyka 5A
Iława. Sprzedaż mieszkania: ul. Asnyka 1A
PSS SPOŁEM sprzedaje budynek
Szkolenie: kobieta-spawacz
Auto-Części Woźnicki: Opony, opony!
Komornik. Licytacja nieruchomości 16.11
Komornik. Licytacja nieruchomości 6.11
Szkoła „British School” zaprasza 3-latki na zajęcia
Auto-Części Woźnicki: dojazd po staremu
Iława. Sprzedaż działki: Świerkowa
Iława. Sprzedaż działki: Sosnowa
Iława. Sprzedaż działki: Kajki
USŁUGI MONTAŻOWE Marcin Kacprzak
Podziękowanie za udział w pogrzebie
Auto-Części Woźnicki: AKUMULATORY
Praca: dziennikarz
Praca: dziennikarz sportowy
Praca: przedstawiciel ds. reklamy
Radca Prawny JOANNA WACŁAWSKA
Więcej...

ogłoszenia modułowe

2018-10-24

Komornik. Licytacja nieruchomości 6.11


KOMORNIK SĄDOWY
przy Sądzie Rejonowym w Iławie
Maciej Garczyński, prowadzący kancelarię
w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A,
tel. (89) 679-72-77, kom. 666-045-775

podaje do publicznej wiadomości,
że dnia 6.11.2018 r. (wtorek)
w Sądzie Rejonowym w Iławie
przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A236
odbędzie się licytacja:


o godzinie 9:15
nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 51101/7 stanowiącej działkę gruntu:
- nr 55/8 o powierzchni 0,5067 ha zabudowaną budynkiem produkcyjno-administracyjnym o łącznej powierzchni 1.489,69 m2 ,
- nr 55/7 o powierzchni 0,5067 ha (niezabudowana) oraz udziału 1/2 w nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 12328/9 stanowiącej działkę gruntu 55/6 o powierzchni 0,0217 ha (droga dojazdowa). Nieruchomość stanowi własność A.D. PARK ANDRZEJ RYKACZEWSKI Sp.j.

cena oszacowania 1.866.000,00 zł
cena wywołania na II licytacji 1.244.000,00 zł


o godzinie 9:25
nieruchomości położonej w miejscowości Kamień Duży, gm. Iława, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 53103/5 stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 8/2 o pow. 0,929 ha stanowiącą grunty orne oraz udział 1/2 w nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 8/3 o pow. 0,3381 ha stanowiącą grunty orne (EL1I 4122/6).
Nieruchomość stanowi własność Ewy Ruczyńskiej.

cena oszacowania 437.200,00 zł
cena wywołania na II licytacji 291.467,00 zł


o godzinie 9:30
nieruchomości położonej w Kisielicach przy ul. Daszyńskiego, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 48139/8 stanowiącej lokal mieszkalny nr 1 w budynku wielorodzinnym nr 15A o powierzchni 58,59 m2. Nieruchomość stanowi własność Stanisława Darda. Pomieszczeniem przynależnym jest piwnica o pow. 10,90 m2. Łącznej sprzedaży podlega udział 6949/226141 w nieruchomości KW EL1I 48139/8 (grunt pod budynkiem oddany w użytkowanie wieczyste i części wspólne budynku).

cena oszacowania 114.000,00 zł
cena wywołania na II licytacji 76.000,00 zł


o godzinie 9:45
nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Toruńskiej 8B stanowiącej działkę gruntu nr 51/1 o pow. 0,0142 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej 86,95 m2, dla których Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 21200/2 należącej do Wojciecha Sadowskiego.

cena oszacowania 195.000,00 zł
cena wywołania na II licytacji130.000,00 zł


o godzinie 10:00
wydzielonej z nieruchomości położonej w Dobrzykach, gm. Zalewo, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 22653/9 działki gruntu nr 121/2 o powierzchni 9,09 ha. Działka stanowi grunty orne o III i IV klasie bonitacji. Nieruchomość stanowi własność Sławomira Żukowskiego.

cena oszacowania 510.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 382.500,00 zł


o godzinie 10:05
nieruchomości położonej w miejscowości Napromek, gm. Lubawa stanowiącej działkę gruntu nr 106 o pow. 0,70 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 59,80 m2, gospodarczym o powierzchni użytkowej 38,17 m2, gospodarczym o powierzchni użytkowej 61,99 m2 dla których Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW EL1O 4845/6 należącej do Jana Rykaczewskiego.

cena oszacowania 114.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 85.500,00 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 5.11.2018 r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00.

UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.

Sprzedaż nieruchomości rolnych (KW KW 51101/7, 12328/9, 22653/9) podlega ograniczeniom wynikającym z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do okazania do dnia licytacji dokumentacji potwierdzającej posiadanie uprawnień do nabycia nieruchomości rolnych.
OGŁOSZENIE: A/2018/10/43/08
  2018-10-24  

Komentowanie zostało wyłączone (tymczasowo).
Zapraszamy na moderowane FORUM
Wróć   Góra strony
120414563


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

wejście | jedynka Kuriera | CZYTAJ | opinie, felietony | kogel-mogel | CENNIK | ogłoszenia drobne | ogłoszenia modułowe
szukaj | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2018 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.