Logo Kurier Iławski

wejście
jedynka Kuriera
CZYTAJ
opinie, felietony
kogel-mogel
CENNIK
ogłoszenia drobne
ogłoszenia modułowe
szukaj
FORUM

ogłoszenia modułowe
Praca: fakturzysta biurowy
Iława. Sprzedaż mieszkania: ul. Asnyka 5A
Iława. Sprzedaż mieszkania: ul. Asnyka 1A
PSS SPOŁEM sprzedaje budynek
Szkolenie: kobieta-spawacz
Auto-Części Woźnicki: Opony, opony!
Komornik. Licytacja nieruchomości 16.11
Komornik. Licytacja nieruchomości 6.11
Szkoła „British School” zaprasza 3-latki na zajęcia
Auto-Części Woźnicki: dojazd po staremu
Iława. Sprzedaż działki: Świerkowa
Iława. Sprzedaż działki: Sosnowa
Iława. Sprzedaż działki: Kajki
USŁUGI MONTAŻOWE Marcin Kacprzak
Podziękowanie za udział w pogrzebie
Auto-Części Woźnicki: AKUMULATORY
Praca: dziennikarz
Praca: dziennikarz sportowy
Praca: przedstawiciel ds. reklamy
Radca Prawny JOANNA WACŁAWSKA
Więcej...

ogłoszenia modułowe

2018-10-24

Komornik. Licytacja nieruchomości 16.11


KOMORNIK SĄDOWY
przy Sądzie Rejonowym w Iławie
Piotr Staruk, prowadzący kancelarię
w Iławie przy ul. Wojska Polskiego 6c/6,
tel. (89) 648-38-54

podaje do publicznej wiadomości,
że w dniu 16.11.2018r. (piątek)
w NOWEJ SIEDZIBIE Sądu Rejonowego
w Iławie przy ul. Kopernika 4 B (sala A236)
odbędzie się licytacja:


godz. 10.00 - nieruchomości położonej w Lubawie, przy ul. Polnej 2 stanowiącej działkę gruntu nr 42 o powierzchni 2,0646 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym (p.u. 435,59 m²), kurnikiem nr 1 (p.u. 1046,19 m²), kurnikiem nr 2 (pu 986,58 m²) wraz z częścią socjalno-gospodarczą (318,39 m²), budynkiem gospodarczym nr 1 - garaż (p.u. 48,42 m²), stodołą z wiatą (142,90 m²), budynkiem gospodarczym nr 2 (129,58 m²), budynkiem gospodarczym nr 3 (4,27 m²) oraz garażem blaszanym (14,67 m², dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą nr EL1I/00018711/3.*

cena oszacowania 2 413 949,00 zł
cena wywołania na I licytacji 1 810 462,00 zł


godz. 10:15 - nieruchomości położonej w Pozortach gm. Zalewo stanowiącej niezabudowaną działkę rolną nr 252 o powierzchni 0,5600ha, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą nr EL1I/00046841/8.*

cena oszacowania 41 546,00 zł
cena wywołania na II licytacji 27 697,00zł


godz. 10:20 - nieruchomości położonej w Pozortach gm. Zalewo stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 248 o powierzchni 0,3000ha, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą nr EL1I/00047633/4.

cena oszacowania 22 257,00 zł
cena wywołania na II licytacji 14 838,00zł


godz. 10:25 - nieruchomości położonej w Wądołach 2/2, gm. Susz. stanowiącej działkę gruntu nr 17/3 o powierzchni 0,1306 ha zabudowaną 1/2 budynku mieszkalnego o powierzchni uż. 65 m², z przynależnym 1/2 budynku gospodarczego, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą nr KW EL1I/00036194/4.

cena oszacowania 33 000,00 zł
cena wywołania na II licytacji 22 000,00 zł


godz. 10:30 - nieruchomości położonej we Frednowych, gm. Iława stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 264/2 o powierzchni 0,1571 oraz udziału o wielkości 1/4 w niezabudowanej nieruchomości gruntowej (droga) o powierzchni 0,1736ha, dla których Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1I/00047831/2 i EL1I/00047832/9.

cena oszacowania 45 578,00 zł
cena wywołania na I licytacji 34 183,00 zł


godz. 10:35 - udział w wielkości ½ w nieruchomości położonej w Kałdunach gm. Iława stanowiącej działkę gruntu nr 89/6 o powierzchni 0,3129 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni 51,17m2, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą nr EL1I/00041795/5.

cena oszacowania 65 284,00 zł
cena wywołania na I licytacji 48 963,00 zł


godz. 10:40 - nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Ostródzkiej nr 40, stanowiącej lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni uż. 48,40m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni uż. 37m2 oraz udziałem o wielkości 51/100 w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą nr EL1I/00055168/2. Lokal znajduje się w budynku objętym ochroną konserwatorską. Lokal jest zdewastowany.

cena oszacowania 85 210,00 zł
cena wywołania na I licytacji 63 907,00zł


godz. 10:45 - nieruchomości położonej w Radomku, gm. Iława, stanowiącej działkę rolną nr 169/4 i 169/5 o powierzchni łącznej 1,3600ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni uż. 175,25 m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1I/00025087/1. *

cena oszacowania 450 000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 337 500,00 zł


godz. 10:50 - nieruchomości położonej w Wałdykach, gm. Lubawa, stanowiącej niezabudowaną działkę rolną nr 61 o powierzchni 7,5500ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1I/00010564/1.*

cena oszacowania 586 218,00 zł
cena wywołania na I licytacji 439 663,00 zł


godz. 10:55 - nieruchomości położonej w Iławie, przy ul. Andersa 2C/10, stanowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni uż. 34,60m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1I/00056475/4.

cena oszacowania 105 327,00 zł
cena wywołania na I licytacji 78 995,00 zł


godz. 11:00 - nieruchomości położonej w Jędrychowie gm. Kisielice, stanowiącej działki gruntu nr 30/2, 342/3, 342/4 o powierzchni łącznej 2,28ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1I/00033842/1.

cena oszacowania 55 000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 41 250,00 zł


* Sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr KW
EL1I/00018711/3,
EL1I/00046841/8,
EL1I/00025087/1
EL1I/00010564/1
podlega ograniczeniom wynikającym z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do okazania do dnia licytacji dokumentacji potwierdzającej posiadanie uprawnień do nabycia nieruchomości rolnych.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania nieruchomości co najmniej na 1 dzień przed terminem licytacji (decyduje data wpływu rękojmi na konto lub kasy komornika) w gotówce lub na konto komornika:

Bank PeKaO S.A. I/O Iława
59 1240 1604 1111 0000 1390 8508
.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA! Nabywca nieruchomości na licytacji publicznej, jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% ceny nabycia.OGŁOSZENIE: A/2018/10/43/09

  2018-10-24  

Komentowanie zostało wyłączone (tymczasowo).
Zapraszamy na moderowane FORUM
Wróć   Góra strony
120414740


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

wejście | jedynka Kuriera | CZYTAJ | opinie, felietony | kogel-mogel | CENNIK | ogłoszenia drobne | ogłoszenia modułowe
szukaj | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2018 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.