Logo Kurier Iławski

wejście
jedynka Kuriera
CZYTAJ
opinie, felietony
kogel-mogel
CENNIK
ogłoszenia drobne
ogłoszenia modułowe
szukaj
FORUM

ogłoszenia modułowe
Komornik. Licytacja nieruchomości 30.05
Auto-Części Woźnicki: OPONY, OPONY!
Praca: technolog-konstruktor
Komornik. Licytacja nieruchomości 16.04
Praca: MURARZE
Komornik. Licytacja nieruchomości 9.05
Komornik. Licytacje nieruchomości 14.05
Auto-Części Woźnicki: AKUMULATORY
Komornik. Licytacja nieruchomości 16.04
Praca: magazynier
Komornik. Licytacje nieruchomości
Pół miliarda dla organizacji pozarządowych. Program PROO
Komornik. Licytacja nieruchomości 15.03
Komornik. Licytacja nieruchomości 26.02
GRATULUJĘ!
Komornik. Licytacja nieruchomości 7.02
Komornik. Licytacja nieruchomości 21.02
Gustaw Marek Brzezin: PODZIĘKOWANIE
Radca Prawny JOANNA WACŁAWSKA
Kancelaria Księgowa SKARBÓWKA
Więcej...

ogłoszenia modułowe

2019-03-27

Komornik. Licytacja nieruchomości 16.04

KOMORNIK SĄDOWY
przy Sądzie Rejonowym w Iławie
PIOTR STARUK, prowadzący kancelarię
w Iławie przy ul. Wojska Polskiego 6c/6,
tel. (89) 648-38-54

podaje do publicznej wiadomości,
że dnia 16.04.2019 r. (wtorek)
w NOWEJ SIEDZIBIE Sądu Rejonowego
w Iławie przy ul. Kopernika 4 B (sala A236)
odbędzie się licytacja:
godz. 10:00
- nieruchomości położonej w Lubawie, przy ul. Polnej 2 stanowiącej działkę gruntu nr 42 o powierzchni 2,0646 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym (powierzchnia użytkowa 435,59 m²), kurnikiem nr 1 (powierzchnia użytkowa 1046,19 m²), kurnikiem nr 2 ( powierzchnia użytkowa 986,58 m²) wraz z częścią socjalno-gospodarczą (powierzchnia użytkowa 318,39 m²), budynkiem gospodarczym nr 1 - garaż (powierzchnia użytkowa 48,42 m²), stodołą z wiatą (powierzchnia użytkowa 142,90 m²), budynkiem gospodarczym nr 2 (powierzchnia użytkowa 129,58 m²), budynkiem gospodarczym nr 3 (powierzchnia użytkowa 4,27 m²) oraz garażem blaszanym (powierzchnia użytkowa 14,67 m², dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1I/00018711/3.
Sprzedaż nieruchomości podlega ograniczeniom wynikającym z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do okazania do dnia licytacji dokumentacji potwierdzającej posiadanie uprawnień do nabycia nieruchomości rolnych.

cena oszacowania 2 413 949,00 zł
cena wywołania na I licytacji 1 810 461,75 złgodz. 10:15
- nieruchomości położonej w Matytach gm. Zalewo stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu o nr 121/6, 121/7, 121/8 i 121/9 obręb Matyty o łącznej powierzchni 1,3848ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1I/00051595/6. Przedmiotowe działki położone są na obszarze Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego oraz na obszarze Natura 2000.

cena oszacowania 549 600,00 zł
cena wywołania na I licytacji 412 200,00 złgodz. 10:30
- nieruchomości położonej przy ul. Koszarowej 15/28, gm. Susz na działce nr 4/3 stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 60,00m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o powierzchni użytkowej 5,00m2 oraz udziałem w gruncie o wielkości 6500/650121, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1I/00047428/4.

cena oszacowania 140 322,00 zł
cena wywołania na I licytacji 105 241,50 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania nieruchomości [A]co najmniej na 1 dzień przed terminem licytacji[/A] (decyduje data wpływu rękojmi na konto lub kasy komornika) w gotówce lub na konto komornika Bank PeKaO S.A. I/O Iława: 59 1240 1604 1111 0000 1390 8508.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA! Nabywca nieruchomości na licytacji publicznej, jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 % ceny nabycia.OGŁOSZENIE: A/2019/03/13/03

  2019-03-27  

Na skutek postanowienia sądu
komentowanie zostało wyłączone (tymczasowo).
Zapraszamy na moderowane FORUM
Wróć   Góra strony
123110894


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

wejście | jedynka Kuriera | CZYTAJ | opinie, felietony | kogel-mogel | CENNIK | ogłoszenia drobne | ogłoszenia modułowe
szukaj | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2019 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.