Logo Kurier Iławski

wejście
jedynka Kuriera
CZYTAJ
opinie
kogel-mogel
CENNIK
ogłoszenia drobne
ogłoszenia modułowe
szukaj
FORUM

ogłoszenia modułowe
Sprzedaż działek: Susz, ul. 11 Listopada
Komornik. Licytacja nieruchomości
Praca: opiekunka
Auto-Części Woźnicki: AKUMULATORY
Auto-Części Woźnicki: OPONY, OPONY!
Komornik. Licytacja nieruchomości
Szkoła Językowa British School: Program LIBRUS
Zamknięcie drogi Nowa Wieś – Kamień Duży
Podziękowanie za koncert pamięci Bogdana Olkowskiego
Praca: dziennikarz
Praca: dziennikarz sportowy
Radca Prawny JOANNA WACŁAWSKA
Kancelaria Księgowa SKARBÓWKA
Więcej...

ogłoszenia modułowe

2019-10-16

Komornik. Licytacja nieruchomości
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Iławie
Piotr Staruk, prowadzący kancelarię
w Iławie przy ul. Wojska Polskiego 6c/6,
tel. (89) 648-38-54

podaje do publicznej wiadomości,
że w NOWEJ SIEDZIBIE Sądu Rejonowego
w Iławie przy ul. Kopernika 4 B
odbędzie się LICYTACJA NIERUCHOMOŚCIdnia 05.11.2019 r. (wtorek) sala A236

godz. 10:00 - niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kamieniu Dużym, gmina Iława na działce nr 61/4 o powierzchni 0,1266 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00053772/5

cena oszacowania 73 099,00 zł
cena wywołania na I licytacji 54 824,25 zł


godz. 10.15 – niezabudowanej nieruchomości składającej się z 4 działek gruntu o numerach 121/6, 121/7, 121/8 i 121/9 o łącznej powierzchni 1,3848 ha położonej w Matytach, gm. Zalewo dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą nr EL1I/00051595/6. Przedmiotowe działki położone są na obszarze Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego oraz na obszarze Natura 2000.

cena oszacowania 549 600,00 zł
cena wywołania na II licytacji 366 400,00 zł
dnia 06.11.2019 r. (środa) sala A236

godz. 10.00 – nieruchomości położonej w Rudzienicach, gm. Iława stanowiącej prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 63/7 o powierzchni 0,4478 ha wraz z prawem własności budynku produkcyjno-magazynowego z częścią administracyjną o powierzchni użytkowej 932 m², dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą nr EL1I/00044022/7

cena oszacowania 483 000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 362 250,00 zł


godz. 10:15 – nieruchomości położonej w Adamowie 2B, gm. Susz stanowiącej działkę gruntu nr 35/12 i 35/16 o łącznej powierzchni 0,2518ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 121,90 m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00035645/4

cena oszacowania 289 000,00 zł
cena wywołania na II licytacji 192 666,67 zł


godz. 10:30 – lokalu użytkowego nr 33 położonego w Iławie przy ul. Matejki 1 (parter) o powierzchni 62,53 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 7,72 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą EL1I/00047692/5

cena oszacowania 191 686,00 zł
cena wywołania na I licytacji 143 764,50 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania nieruchomości co najmniej na 1 dzień przed terminem licytacji (decyduje data wpływu rękojmi na konto lub kasy komornika) w gotówce lub na konto komornika Bank PeKaO S.A. I/O Iława: 59 1240 1604 1111 0000 1390 8508. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA! Nabywca nieruchomości na licytacji publicznej, jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 % ceny nabycia.OGŁOSZENIE: A/2019/10/42/04

  2019-10-16  

Z komentarzami zapraszamy
na moderowane FORUM
Wróć   Góra strony
126093577


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

wejście | jedynka Kuriera | CZYTAJ | opinie | kogel-mogel | CENNIK | ogłoszenia drobne | ogłoszenia modułowe
szukaj | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2019 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.