Logo Kurier Iławski

wejście
jedynka Kuriera
CZYTAJ
opinie, felietony
kogel-mogel
CENNIK
ogłoszenia drobne
ogłoszenia modułowe
szukaj
FORUM

ogłoszenia modułowe
Auto-Części Woźnicki: Opony, opony!
Szkoła „British School” zaprasza 3-latki na zajęcia
Auto-Części Woźnicki: dojazd po staremu
Iława. Sprzedaż działki: Świerkowa
Iława. Sprzedaż działki: Sosnowa
Iława. Sprzedaż działki: Kajki
Susz. Sprzedaż działek: Brzechwy
USŁUGI MONTAŻOWE Marcin Kacprzak
Podziękowanie za udział w pogrzebie
OŚWIADCZENIE PiS
Komornik. Licytacja nieruchomości
Auto-Części Woźnicki: AKUMULATORY
Praca: dziennikarz
Praca: dziennikarz sportowy
Praca: przedstawiciel ds. reklamy
Radca Prawny JOANNA WACŁAWSKA
Kancelaria Księgowa SKARBÓWKA
Więcej...

ogłoszenia modułowe

2018-08-08

Komornik. Licytacja nieruchomości


KOMORNIK SĄDOWY
przy Sądzie Rejonowym w Iławie
Maciej Garczyński, prowadzący kancelarię
w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A,
tel. kancelarii: (89) 679-72-77

podaje do publicznej wiadomości,
że dnia 29. sierpnia 2018 r. (środa)
w Sądzie Rejonowym w Iławie
przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A236
odbędzie się licytacja:


o godzinie 9:00
nieruchomości położonej w miejscowości Szymbark gm. Iława, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 25886/2 stanowiącej lokal mieszkalny nr 7 w budynku wielorodzinnym nr 9A o powierzchni 77,50 m2. Nieruchomość stanowi własność MARII I EDWARDA HERZBERG. Pomieszczeniem przynależnym jest piwnica o pow. 22,50 m2. Łącznej sprzedaży podlega udział 893/10000 w nieruchomości KW EL1I 25091/2 (grunt pod budynkiem oddany w użytkowanie wieczyste i części wspólne budynku).

cena oszacowania 140.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 105.000,00 zł


o godzinie 9:10
nieruchomości położonej w Kisielicach przy ul. Daszyńskiego, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 48139/8 stanowiącej lokal mieszkalny nr 1 w budynku wielorodzinnym nr 15A o powierzchni 58,59 m2. Nieruchomość stanowi własność STANISŁAWA DARDA. Pomieszczeniem przynależnym jest piwnica o pow. 10,90 m2. Łącznej sprzedaży podlega udział 6949/226141 w nieruchomości KW EL1I 48139/8 (grunt pod budynkiem oddany w użytkowanie wieczyste i części wspólne budynku).

cena oszacowania 114.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 85.500,00 zł


o godzinie 9:20
wydzielonej z nieruchomości położonej w Dobrzykach gm. Zalewo, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 22653/9 działki gruntu nr 105/3 o powierzchni 2,85 ha. Działka stanowi grunty orne o RIIIb klasie bonitacji. Nieruchomość stanowi własność SŁAWOMIRA ŻUKOWSKIEGO.

cena oszacowania 196.000,00 zł
cena wywołania na II licytacji 130.667,00 zł


o godzinie 9:40
nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Żeromskiego, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 40727/1 stanowiącej lokal mieszkalny nr 1 w budynku wielorodzinnym nr 1B o powierzchni 51,07 m2. Nieruchomość stanowi własność TERESY I WIESŁAWA ŚCIGAŁA. Pomieszczeniem przynależnym jest piwnica o pow. 3,93 m2. Łącznej sprzedaży podlega udział 13/1000 w nieruchomości KW EL1I 40700/6 (grunt pod budynkiem oddany w użytkowanie wieczyste i części wspólne budynku).

cena oszacowania 126.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 94.500,00 zł


o godzinie 9:50
nieruchomości położonej w miejscowości Kamień Duży gm. Iława, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 53103/5 stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 8/2 o pow. 0,929 ha stanowiącą grunty orne oraz udział 1/2 w nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 8/3 o pow. 0,3381 ha stanowiącą grunty orne (EL1I 4122/6).
Nieruchomość stanowi własność EWY RUCZYŃSKIEJ.

cena oszacowania 437.200,00 zł
cena wywołania na I licytacji 327.900,00 zł


o godzinie 9:55
nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Toruńskiej 8B stanowiącej działkę gruntu nr 51/1 o pow. 0,0142 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej 86,95 m2, dla których Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 21200/2 należącej do WOJCIECHA SADOWSKIEGO.

cena oszacowania 195.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 146.250,00 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie: 68 16001462 1819 4842 2000 0001 – do dnia 28.08.2018 r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00.

UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.

Sprzedaż nieruchomości rolnych KW 22653/9 podlega ograniczeniom wynikającym z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do okazania do dnia licytacji dokumentacji potwierdzającej posiadanie uprawnień do nabycia nieruchomości rolnych.OGŁOSZENIE: A/2018/08/32/08

  2018-08-08  

Komentowanie zostało wyłączone
(tymczasowo)
Wróć   Góra strony
119246872


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

wejście | jedynka Kuriera | CZYTAJ | opinie, felietony | kogel-mogel | CENNIK | ogłoszenia drobne | ogłoszenia modułowe
szukaj | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2018 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.