Logo Kurier Iławski

wejście
jedynka Kuriera
CZYTAJ
opinie
CENNIK
ogłoszenia drobne
ogłoszenia modułowe
szukaj
FORUM

ogłoszenia modułowe
Praca w urzędzie. Zamówienia publiczne
Komornik. Licytacja nieruchomości 16.01
Otwarto przebudowaną ważną drogę Nowa Wieś – Kamień Duży
Auto-Części Woźnicki: AKUMULATORY
Auto-Części Woźnicki: OPONY, OPONY!
Szkoła Językowa British School: Program LIBRUS
Praca: dziennikarz
Praca: dziennikarz sportowy
Radca Prawny JOANNA WACŁAWSKA
Kancelaria Księgowa SKARBÓWKA
Więcej...

ogłoszenia modułowe

2019-12-25

Komornik. Licytacja nieruchomości 16.01
KOMORNIK SĄDOWY
przy Sądzie Rejonowym w Iławie
Maciej Garczyński, prowadzący kancelarię
w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A,
tel. 666-045-775

podaje do publicznej wiadomości,
że dnia 16.01.2020 r. (czwartek)
w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B
w sali nr A206 od godziny 9:45 odbędą się licytacje:
– nieruchomości położonej w miejscowości Zieleń, gm. Susz, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 39231/7 stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 2 o powierzchni 31,65 ha (grunty orne – ponad 7 ha, łąki-ponad 1 ha, nieużytki-ponad 21 ha). Nieruchomość stanowi własność ZENONA I EWY CZESZEJKO

cena oszacowania 1.120.000,00 zł
cena wywołania na II licytacji 746.667,00 zł
– nieruchomości położonej w miejscowości Lubnowy Wielkie, gm. Susz, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 39363/1 stanowiącej niezabudowane działki gruntu nr 15, 2/1, 8, 5/5, 5/6 o łącznej powierzchni 152,1051 ha (grunty orne VIa, V, VI kl. – ponad 24 ha, łąki i pastwiska- 81 ha, nieużytki- ponad 47 ha). Nieruchomość stanowi własność ZENONA I EWY CZESZEJKO.

cena oszacowania 6.251.000,00 zł
cena wywołania na II licytacji 4.167.333,00 zł
– nieruchomości położonej w miejscowości Bronowo, gm. Susz, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 55000/7 stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 3 o powierzchni 54,21 ha. Nieruchomość stanowi własność ZENONA I EWY CZESZEJKO.

cena oszacowania 2.558.000,00 zł
cena wywołania na II licytacji 1.705.333,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA: 68 16001462 1819 4842 2000 0001, do dnia 15.01.2020 r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00.

UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.OGŁOSZENIE KANCELARII KOMORNIKA: A/2019/12/50/05

  2019-12-25  

Z komentarzami zapraszamy
na moderowane FORUM
Wróć   Góra strony
127056909


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

wejście | jedynka Kuriera | CZYTAJ | opinie | CENNIK | ogłoszenia drobne | ogłoszenia modułowe | szukaj
FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2020 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.